• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Nyheter

Pressmeddelande – Parkering Malmö stödjer SeniorNet Malmö

Utbildar äldre i digital parkering

– Många äldre befinner sig i ett digitalt utanförskap. Genom att stödja SeniorNet Malmös verksamhet vill vi bidra till att öka kunskapen om den digitala tekniken, men också ta ansvar och hjälpa till att utbilda i hur digital parkering fungerar, menar Michael Olsson, VD på Parkering Malmö.

– Det digitala samhället ställer krav som många seniorer har svårt att hänga med på. De är okunniga i hur de ska betala med parkeringsbolagens appar eller de digitala biljettautomaterna. Därför blev vi väldigt glada när Parkering Malmö hörde av sig och ville stödja vår verksamhet och även hjälpa till konkret med en utbildning, berättar Dan Östergaard, ordförande i SeniorNet Malmö.

Läs mer om Parkering Malmös pressmeddelande >> (öppnas i nytt fönster)

Medlemsnytt april 2021

Kom och lyssna på vårens populära föredrag!

SeniorNet Malmö vill nu erbjuda ytterligare några populära kurser och föredrag för seniorer om intressanta och givande ämnen kring användning av mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Vi har fyllt upp april och maj månad med flera intressanta föredrag.

Föredragen hålls med videotjänsten Zoom och såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna anmäla sig till våra föredragsträffar.

Zoom introduktion

Viktigast för att kunna delta i våra kurser och föredrag eller andra digitala möten är att ha kunskap om funktionerna i videotjänsten Zoom. Du som vill ha denna möjlighet, ta chansen att utbilda dig nu!

Tid: Måndag den 26 april kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Var smart – betala din parkering digitalt!

Detta föredrag riktar sig till dig som vill lära dig hur du använder Parkering Malmös digitala parkeringsautomater och parkeringsappar.

Presentationen gör vi i samarbete med personal från Parkering Malmö.

OBS! Detta föredrag är kostnadsfritt även för icke medlemmar så bjud gärna med någon du tror behöver ta del av detta intressanta ämne.

Tid: Tisdag den 4 maj kl. 13:00-15:30.

>> Läs mer här!

Använda BankID

Mobilt BankID, den app de flesta svenskar menar att de inte kan leva utan, är ämnet för vårt föredrag.

Du får en presentation av vad detta är och vad man behöver tänka på för att skaffa och använda mobilt BankID.

Tid: Tisdag den 11 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Handla varor på nätet

Vi har under föregående år fått erfara att det kan vara både bekvämt och säkert att handla varor på nätet.

Många har dock inte prövat detta ännu, så här går vi igenom hur man gör för att handla exempelvis matvaror och apoteksvaror.

Tid: Tisdag den 18 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Använda Swish

Med Swish kan du enkelt skicka och ta emot pengar med ditt mobilnummer. Snabbt och säkert!

Vi går igenom hur du kommer igång och du kan ställa de frågor du har rörande Swish.

Tid: Tisdag den 25 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

SeniorNet Malmös årsstämma 2021

Årsstämma

Årsstämman 2021

Styrelsen för SeniorNet Malmö har beslutat att årsstämman 2021 ska hållas lördag den 27 mars och att den även i år, med anledning av Coronapandemin, sker online med videotjänsten Zoom.

Inbjudan med kallelse

Inbjudan med kallelse och dagordning har gått ut till föreningens medlemmar lördag den 27 februari. De är publicerade på föreningens hemsida och utskickad med e-post. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

>> SeniorNet Malmö årsstämma 2021

Varmt välkomna!

Ny säsong av Seniorsurfarna

Var med och diskutera Seniorsurfarna med oss!

Tisdag den 9 februari kl. 21:00 på SVT1 är det premiär för den nya säsongen av Seniorsurfarna med programledaren Kattis Ahlström.

Under sex lördagar med start den 13 februari kl. 14:00 har du som medlem chansen diskutera och ställa frågor om veckans avsnitt av Seniorsurfarna tillsammans med oss.

Vi sitter hemma och kopplar upp oss mot ett videomöte, där vi ser och hör varandra via datorns skärm och gläds åt att träffas, även om det sker i distansform.

Information om hur du kopplar upp dig på mötet skickas ut efter varje avsnitt via e-post till dig som är medlem i SeniorNet Malmö.

Årets seniorsurfare är Johan Rabaeus, Carl Jan Granqvist, Arja Saijonmaa och Siw Malmkvist.

(Foto och logotype tillhör UR.)

Medlemskap per kalenderår

Vi går över till medlemskap per kalenderår

SeniorNet Sweden beslöt på styrelsemötet i december 2020 att gå över till medlemskap per kalenderår från och med 2021.

Övergången innebär enklare hantering av ditt medlemskap, både för dig som är medlem och för riksorganisationen.

Det belopp som stod på januarifakturan motsvarade den avgift som återstod för ditt medlemskap 2021. Du som hade periodstart från slutet av 2020 fick ingen faktura i december och betalar därför en något högre avgift än 250 kronor.

Tack för att du är medlem i Sveriges största organisation för seniorer som vill lära sig IT!

Gott Nytt År 2021

Nyårshälsning

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År!

År 2020 börjar lida mot sitt slut, ett år som varit annorlunda för alla, även för oss på SeniorNet Malmö.

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för Malmös föreningsliv. För vår del har det fört med sig att all verksamhet numera sker på internet där vi träffas, pratar och umgås med varandra under trevliga och sociala former.

Det har bjudits på träffar, möten, kurser, föredrag, support och julvaka, allt fritt att delta i för medlemmar.

Till sist riktar vi ett stort varmt tack till alla våra medlemmar, funktionärer, bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta vårt ideella arbete med att hjälpa Malmös seniorer ta del av den digitala världen.

Nu blickar vi framåt mot ett förhoppningsvis bättre 2021.

Gott Nytt År!

Vi önskar alla en God Jul!

Juldekoration

Vi önskar alla våra medlemmar, funktionärer, samarbetspartners och sponsorer en riktigt God jul!

SeniorNet Malmös verksamhet gör jul- och nyårsuppehåll med start den 7 december 2020. Vi öppnar återigen på måndag den 11 januari 2021 med många nya spännande arrangemang, kurser och föredrag.

Behöver du nå oss under uppehållet finns möjligheten att skicka e-post till kansli@seniornetmalmo.se

Vi sänder varma tankar till er alla därhemma och hoppas på att vi snart kan ses igen!

God Jul och Gott Nytt År!

Lär dig att granska ett nätfiskemejl

Vad är en nätfiskeattack och vad kan du göra för att undvika att drabbas? Nätfiskarna har blivit skickligare på att lyckas med sina bluffar, vilket gör att vi måste bli bättre på att genomskåda dem. Vi har satt ihop en guide som lär dig hur du kan granska ett potentiellt nätfiskemejl.

Låt oss prata om nätfiske. Tyvärr är det ingen aktivitet som involverar varken båt eller vatten. Istället handlar det om digitala bedrägerier, där en så kallad nätfiskare försöker lura dig att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information. Nätfiskeattacker kan ske via mejl, sms eller sociala medier. Angriparen utger sig i de flesta fall för att vara någon annan och kan försöka övertyga dig om att hen kommer från en organisation som du vanligtvis hade litat på, som posten eller banken.

Se vidare på Bredband2.

Så påverkas verksamheten av coronaviruset

Föreningens verksamhet

SeniorNet Malmö följer Folkhälsomyndighetens, riksföreningen SeniorNet Swedens och kommunernas rekommendationer när det gäller coronapandemin och med anledning av att föreningens medlemmar i allra högsta grad tillhör riskgruppen är alla aktiviteter på IT-caféerna i Malmö och Lund dessvärre pausade på obestämd tid.

Den ovisshet som för närvarande råder om när vi åter kan träffas innebär att vi flyttat ut det mesta av verksamheten såsom möten, kurser, föredrag och medlemssupport till digitala kanaler.

Information

För frågor om verksamheten kontakta kansliet, e-post kansli@seniornetmalmo.se eller tel. 0720-44 46 47.

>> Folkhälsomyndigheten – Information till äldre (Öppnas i nytt fönster)

>> SeniorNet Sweden – Informerar med anledning av coronaviruset (Öppnas i nytt fönster)

>> Malmö stad – Coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Öppnas i nytt fönster)

>> Lunds kommun – Seniorer och riskgrupper (Öppnas i nytt fönster)

SeniorNet Malmö 23 år

SeniorNet Malmös årsstämma 2020

SeniorNet Malmö höll årsstämma fredagen den 3 juli 2020. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen hölls stämman med videotjänsten Zoom enligt tidigare beslut av SeniorNet Malmös styrelse.

Årsstämman samlade ett tjugofemtal medlemmar som under två timmar fick ta del av föreningens stämmoförhandlingar.

Föreningen fyller ett viktigt syfte

För att hjälpa de av föreningens medlemmar som var osäkra på sättet att kommunicera online på distans hade föreningen förberett med kurser och information om handhavandet av videotjänsten Zoom. Under registrering och insläpp till årsstämman erbjöds även god hjälp med inloggning och svar på frågor av olika slag.

Denna form av kommunikation kommer att bli mer och mer vanlig i framtiden och det är angeläget att våra seniorer får möjlighet att ta del av dessa digitala tjänster. Deltagarantalet till föreningens årsstämma vittnar om ett stort intresse och är ett fint tecken på att SeniorNet Malmö fyller ett viktigt syfte för kommunens seniorer.

Stämmoförhandlingar

Nu var det dags för årsstämman. Ordförande Dan Östergaard öppnade stämman och föreslog Mimmi Garpebring till stämmoordförande vilket beslutades av medlemmarna. Till sekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Presidiet
Till höger på bild Mimmi Garpebring, stämmoordförande och till vänster Ingrid Lindberg, sekreterare. Här från föreningens årsstämma 2019.

Föredragningar

Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas årsberättelse samt fastställande av bokslut gjordes muntligt och delades på bildskärm. Årsstämman gav styrelsens ansvarsfrihet. Därefter drogs verksamhetsplan och budget för 2020.

Val av ordförande

Till föreningens ordförande valdes Dan Östergaard, omval 2 år.

Val till styrelse

Till styrelsen invaldes Ingrid Nordén, omval 2 år och Lisbeth Hansson, omval 2 år. Till suppleanter valdes Lola Larsson, omval 1 år och Anette Hedén, nyval 1 år.

Val till valberedning

Uppdrogs åt styrelsen att få fram under året.

Val till revisorer

Till revisorer valdes Hans Hellström, Håkan Werner och revisorssuppleant Ingrid Dahlgren. Till auktoriserad revisor valdes Peter Rankell, Grant Thornton.

Trivsam årsstämma

Mimmi Garpebring har skött ordförandeskapet med bravur under de tre tidigare årsstämmorna så även i år på denna vår första digitala stämma. Förhandlingarna gick lätt och smidigt med Mimmi vid klubban och Ingrid vid protokollet, överlag en mycket trivsam årsstämma.

Mimmi avtackades för sin insats med varm applåd.

Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter årsstämmans avslut kallade föreningens ordförande Dan Östergaard till ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen konstituerade sig enligt följande:

  • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
  • Ingrid Nordén, kassör
  • Janne Andersson, ledamot
  • Lisbeth Hansson, ledamot
  • Lola Larsson, suppleant
  • Anette Hedén, suppleant

Styrelsens tack till föreningens medlemmar

Vi i styrelsen önskar framföra ett hjärtligt tack till alla er som deltog under SeniorNet Malmös årsstämma 2020 och gjorde den till en fin upplevelse!