Hoppa till innehåll

Vår värdegrund

SeniorNet Malmö omfamnar en stark värdegrund som bygger på principerna om demokrati, jämställdhet och antidiskriminering. Dessa värden genomsyrar all vår verksamhet och skapar en inkluderande och respektfull miljö för alla deltagare och volontärer.

Demokrati

Vi tror på demokratins värde och arbetar för att alla deltagare och volontärer ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar fritt. Beslutsfattande i vår organisation görs med demokratiska principer, där alla röster är viktiga och respekteras. Vi uppmuntrar till öppen diskussion och delaktighet i utvecklingen av vår verksamhet.

Jämställdhet

Jämställdhet är en central del av vår värdegrund. Vi strävar efter att skapa en rättvis och jämställd miljö där kön, ålder och bakgrund inte spelar någon roll för deltagarnas möjlighet att lära och delta. Vi erkänner och värdesätter den unika erfarenhet och kunskap som varje individ bidrar med.

Antidiskriminering

Vi är fast beslutna att bekämpa alla former av diskriminering, inklusive åldersdiskriminering, rasdiskriminering, diskriminering baserad på kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller någon annan form av diskriminering. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla deltagare och volontärer känner sig accepterade och respekterade.

Genom att bygga vår verksamhet på dessa värderingar, strävar vi efter att skapa en positiv och öppen lärandemiljö där alla kan trivas och utvecklas. Vi är fast beslutna att främja demokrati, jämställdhet och antidiskriminering genom våra kurser, aktiviteter och samverkan inom SeniorNet Malmö. Vi tror att genom att förena oss kring dessa gemensamma värden kan vi skapa en starkare och mer inkluderande gemenskap som gynnar alla.