Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för SeniorNet Malmö

 

Policy för trygg hantering av dina personuppgifter i SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR (General data protection regulation) som slår fast reglerna för behandling av information som kan knytas till en person. Förordningen gäller för myndigheter, företag och organisationer i hela EU och ersätter nuvarande personuppgiftslagen PUL. I SeniorNet Malmös integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i föreningens verksamhet.

Integritetspolicyn fastställs av SeniorNet Malmös styrelse och uppdateras vid behov.

 

Medlemskap i SeniorNet Malmö

Dina personuppgifter registreras och behandlas av riksorganisationen SeniorNet Sweden för att administrera medlemskap i SeniorNet Malmö, hantera deltagande i aktiviteter och för att kunna erbjuda förmåner.

 

SeniorNet Malmös föreningsaktiviteter

SeniorNet Malmös föreningsverksamhet består av olika aktiviteter, t.ex. möten, träffar, projekt, utbildningar, kurser och internetcaféer. För att söka föreningsbidrag för aktiviteterna registreras och behandlas dina personuppgifter hos Fritidsförvaltningen i Malmö Stad.

 

SeniorNet Malmös studiecirklar

SeniorNet Malmö arrangerar studiecirklar genom Studieförbundet Vuxenskolan, t.ex. internetcaféer och kurser. För att söka verksamhetsbidrag för studiecirklarna registreras och behandlas dina personuppgifter hos Studieförbundet Vuxenskolan.

 

SeniorNet Malmös kursverksamhet

SeniorNet Malmö bedriver även kursverksamhet i egen regi och behöver dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att administrera kurserna. Dina personuppgifter lagras elektroniskt i ett dataregister på SeniorNet Malmös webbsida och i molntjänsten G Suite för ideella organisationer. Dina personuppgifter tas bort ur dataregistret när du avslutar ditt medlemskap i SeniorNet Malmö.

  • Personuppgiftsansvarig: SeniorNet Malmö är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för kursverksamheten.
  • Kontaktinformation: kansli@seniornetmalmo.se
  • Integritetspolicy: SeniorNet Malmö har en egen integritetspolicy, men följer SeniorNet Swedens riktlinjer för trygg hantering av personuppgifter