Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Policy för trygg hantering av dina personuppgifter

SeniorNet Malmö värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR (General data protection regulation) som slår fast reglerna för behandling av information som kan knytas till en person. Förordningen gäller för myndigheter, företag och organisationer i hela EU och ersätter nuvarande personuppgiftslagen PUL. I SeniorNet Malmös integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i föreningens verksamhet.

Integritetspolicyn fastställs av SeniorNet Malmös styrelse och uppdateras vid behov.

Medlemskap i SeniorNet Malmö

Dina personuppgifter registreras och behandlas av riksorganisationen SeniorNet Sweden för att administrera medlemskap i SeniorNet Malmö, hantera deltagande i aktiviteter och för att kunna erbjuda förmåner.

SeniorNet Malmös verksamhet

SeniorNet Malmö bedriver verksamhet i egen regi och behöver dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att administrera aktiviteterna. Dina personuppgifter lagras elektroniskt i ett dataregister på SeniorNet Malmös webbplats och i Microsoft 365 för ideella organisationer. Dina personuppgifter tas bort ur dataregistret när du avslutar ditt medlemskap i SeniorNet Malmö.

För att få exponera personuppgifter, till exempel namn och bild, ska samtycke hämtas in av berörda personer innan publicering.

  • Personuppgiftsansvarig: SeniorNet Malmö är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för föreningens egen verksamheten.
  • Kontaktinformation: kansli@seniornetmalmo.se

SeniorNet Malmös föreningsaktiviteter

SeniorNet Malmös föreningsverksamhet består av olika aktiviteter, t.ex. möten, träffar, projekt, utbildningar, kurser och IT-caféer. För att söka föreningsbidrag för aktiviteterna registreras och behandlas dina personuppgifter hos Fritidsförvaltningen i Malmö Stad.

SeniorNet Malmös studiecirklar

SeniorNet Malmö arrangerar studiecirklar och kulturarrangemang genom Studieförbundet Vuxenskolan, t.ex. IT-caféer, kurser och föredrag. För att söka verksamhetsbidrag för studiecirklar och kulturarrangemang registreras och behandlas dina personuppgifter hos Studieförbundet Vuxenskolan.