Hoppa till innehåll

Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor för kurser

Vad som nedan benämns som “kurser” gäller också föredrag, föreläsningar, seminarier, workshops, medlemsträffar och andra former av utbildningsarrangemang som genomförs av SeniorNet Malmö.

Anmälan

Din anmälan är bindande.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du en kallelse per mejl med lokal och tider angivna, samt inbetalningsinformation.

Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt erhållit av dig.

Om du återtar din anmälan senast sju dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 100 kronor.

Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften halva deltagaravgiften.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt per e-post kansli@seniornetmalmo.se.

Din ångerrätt är förbrukad efter att ångerfristen löpt ut.

Vi kan tvingas ställa in en kurs, skjuta upp starten eller ändra tidpunkten för en kurs. Då har du rätt ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften.