Hoppa till innehåll

Extra föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra föreningsstämma ska anges de ärenden som den extra föreningsstämman föreslås behandla.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Extra föreningsstämma 2022

SeniorNet Malmös styrelse kallade till extra föreningsstämma, för att behandla ett förslag om stadgeändringar, lördag den 24 september 2022 kl. 15:00 på Rådhuset, Landstingssalen, Stortorget, Malmö.

Protokoll
Protokoll från extra föreningsstämman 2022
Länk till protokoll (pdf, 0,277MB)

Inbjudan
Inbjudan till extra föreningsstämman 2022
Länk till inbjudan (pdf, 0,145Mb)

Kallelse
Kallelse till extra föreningsstämman 2022
Länk till kallelse (pdf, 0,073Mb)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2018-03-16
Länk till stadgar (pdf, 0,213Mb)

Förslag till nya stadgar
Förslag till stadgeändringar
Länk till förslag till nya stadgar (pdf, 0,271Mb)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för extra föreningsstämman 2022
Länk till förslag till mötesordning (pdf, 0,079Mb)