Hoppa till innehåll

Extra föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra föreningsstämma ska anges de ärenden som den extra föreningsstämman föreslås behandla.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Extra föreningsstämma 2023

SeniorNet Malmös styrelse kallade till extra föreningsstämma, för att behandla förslag om stadgeändringar samt förslag till val av auktoriserad revisor, fredag den 8 december 2023, digitalt med videotjänsten Zoom.

Protokoll
Protokoll från extra föreningsstämman 2023
Länk till protokoll (pdf)

Kallelse
Kallelse till extra föreningsstämman 2023
Länk till kallelse (pdf)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2023-03-24
Länk till stadgar (pdf,)

Förslag till ändring av stadgar 2023
Förslag till stadgeändringar
Länk till förslag till nya stadgar (pdf)