• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Om oss

Om oss

Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och partipolitiskt obunden förening öppen för alla seniorer som vill lära sig IT.

Vår historia

SeniorNet grundades i USA 1986. SeniorNet Sweden startades 1997 av expertgruppen i regeringens IT-kommission. SeniorNet Malmö startade 1997 och är sedan 1999 registrerad som ideell förening.

SeniorNet Malmö bedriver medlemsverksamhet på ett tiotal IT-caféer i egen regi i Malmö med omnejd. IT-caféerna finns bl.a. på äldreboenden, mötesplatser och bibliotek och är föreningens sociala nav. Här träffas seniorer för att umgås, ta del av den digitala världen och lära sig av varandra.

Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering är ledord i all vår verksamhet

Vårt ändamål

Vårt ändamål är att främja seniorers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster och verka för att möjligheter att använda denna teknik ska anpassas till seniorers behov, samt informera och utbilda seniorer i användandet av dagens och morgondagens informationsteknik, IT.

Vår verksamhet

Vår verksamhet är att inom IT-området för seniorers behov bland annat arbeta för:

– att skapa lämpliga fysiska och elektroniska arbetsplatser
– att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
– att utveckla läromedel och hjälpmedel
– att ställa krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
– att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
– att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.