Hoppa till innehåll

SeniorNet Malmö

Om SeniorNet Malmö


Om SeniorNet Malmö

Föreningens fullständiga namn är SeniorNet Malmö. 

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening. 

Föreningens målsättning är att vara den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik. 

Historik

SeniorNet grundades i USA 1986. SeniorNet Sweden bildades 1997 av expertgruppen i regeringens IT-kommission, samma år grundades SeniorNet Malmö.

Syfte

Föreningen har som ändamål att verka för att seniorer får information, utbildning och praktiskt stöd inom det digitala området samt att den digitala tekniken anpassas efter seniorers behov. 

Vision

SeniorNet Malmös vision är ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer.

Värdegrund

SeniorNet Malmös värdegrund är demokrati, jämställdhet och antidiskriminering.

Verksamhet

SeniorNet Malmös verksamhet är att inom IT-området för seniorers behov bland annat arbeta för:

  • att skapa lämpliga fysiska och digitala arbetsplatser
  • att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
  • att utveckla läromedel och hjälpmedel
  • att ställa krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
  • att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
  • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

Globala målen

SeniorNet Malmö verkar för att Globala målen ska bli verklighet.

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

SeniorNet Malmö ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet

Schysst arbetsgivare

SeniorNet Malmö är arbetsgivare och medlem i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen.

Det här en schysst arbetsplats. Här följer vi lagar och avtal och utvecklar våra medarbetare. En proffsig arbetsgivare alltså.

Våra prestationer

Edison bulb non squid, cray in blue bottle gentrify gastropub meditation taxidermy vape shoreditch banh mi distillery qui. 

190k

GRADUATES

25

ÅRS ERFARENHET

358+

UNIVERSITY COURSES

92%

EMPLOYMENT RATE