Hoppa till innehåll

Vi hjälper seniorer in i digital gemenskap

Personlig handledning

Personlig handledning med SeniorNet Malmös volontärer. För dig som behöver hjälp med din bärbara dator, surfplatta, mobiltelefon eller appar och internettjänster.  Anmälan krävs. 

 • Torsdagar kl 17-19:30, Stadsbiblioteket V2.
 • Föranmälan på mail, stadsbiblioteket@seniornetmalmo.se.
 • Handledare Nick och Lava.
 • Alltid tredje torsdagen i månaden.
 • 15 febr, 21 mars, 18 april och 16 maj.

Aktuellt på SNM

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

Hölls den 8 december via videotjänsten Zoom …
SeniorNet Malmös medlemsträff den 17 november 2023

SeniorNet Malmös medlemsträff den 17 november 2023

Vice ordförande Ingrid Lindberg hälsade välkommen Det var skönt att komma in i värmen på Valhall efter en kall och …
ITHjälp för medlemmar

ITHjälp för medlemmar

Kära medlemmar i SeniorNet Malmö! Vi är glada att introducera vår senaste medlemstjänst – ITHjälp! Som en del av vårt …
Välkommen till det nya IT-caféet

Välkommen till det nya IT-caféet

Kära medlemmar i SeniorNet Malmö, som ordförande för vår förening är jag stolt över att meddela en ny och spännande …
Seniorer i fokus - Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Seniorer i fokus – Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Digital delaktighet innebär att människor har tillgång till och förmågan att använda digitala teknologier och internet för att delta i …

Hitta rätt i den digitala världen

Bli medlem i SeniorNet Malmö, den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik.

Det här gör SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö verkar för ett hållbart digitalt samhälle för alla senior i enlighet med FN:s globala mål.

God hälsa och välbefinnande

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

God utbildning

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och aktiviteter på internet.

Minskad ojämlikhet

SeniorNet Malmö ställer krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Utforska kursämnen

SeniorNet Malmös kurser är indelade i fem olika teman enligt EU:s ramverk för digital kompetens.

1) Informations- och datakunnighet

1) Informations- och datakunnighet

 • Att beskriva informationsbehov.
 • Att söka och hämta digitala data, information och innehåll.
 • Att bedöma källans relevans och dess innehåll.
 • Att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.
2) Kommunikation och samarbete

2) Kommunikation och samarbete

 • Att interagera, kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala tekniker, och att förstå kulturell mångfald och generationsklyftor.
 • Att delta i samhället med hjälp av publika och privata digitala tjänster och som aktiv medborgare.
 • Att hantera sin digitala närvaro, sin identitet och sitt anseende.
3) Skapa digitalt innehåll

3) Skapa digitalt innehåll

 • Att skapa och redigera digitalt innehåll.
 • Att förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig samling kunskaper och förstå hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas.
 • Att veta hur man utformar begripliga instruktioner för ett datorsystem.
4) Säkerhet

4) Säkerhet

 • Att skydda utrustning, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer.
 • Att värna om fysisk och psykisk hälsa och att känna till digitala tekniker för socialt välbefinnande och social inkludering.
 • Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och dess användning.
5) Problemlösning

5) Problemlösning

 • Att identifiera behov och problem och att lösa konceptuella problem och problematiska situationer i digitala miljöer.
 • Att använda digitala verktyg för innovativa processer och produkter.
 • Att vara up-to-date med den digitala utvecklingen.

“SeniorNet Malmö skapar gemenskap, livsglädje och trygghet.” – Monica, medlem.

Våra partners