• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se
  • Bli medlem

    SeniorNet Malmö

    För dig som är senior och vill lära dig IT

Vad vill du göra?

Få IT-support

Vi hjälper dig när du har problem med dina IT-prylar, appar och internettjänster.

Gå en onlinekurs

Delta i en kurs eller ett föredrag online om aktuella ämnen inom den digitala världen.

Bli medlem

Bli medlem i SeniorNet Malmö, föreningen för dig som är senior och vill lära dig IT.

Aktuellt

Pressmeddelande – Parkering Malmö stödjer SeniorNet Malmö

Parkering Malmö samarbetar med SeniorNet Malmö för att utbilda seniorer i digital parkering.

Medlemsnytt april 2021

Medlemsnytt - Kom och lyssna på vårens populära kurser och föredrag.

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

SeniorNet Malmös årsstämma 2021

Årsstämman kommer hållas lördag den 27 mars online med videotjänsten Zoom.

Projekt

SeniorNet Malmö engagerar och påverkar

Projekt Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen

SeniorNet Malmö ingår i Fritidsförvaltningens referensgrupp om implementering av ett nytt gemensamt system för hantering av bokning och bidrag.

Inflytandeguiden

SeniorNet Malmös projekt Inflytandeguiden vars syfte är att öka medlemsinflytandet för att bli en mer öppen och demokratisk organisation.

Projekt KompetensCenter Idéburna Malmö

KompetensCenter Idéburna Malmö

SeniorNet Malmö är medskapare av KompetensCenter Idéburna Malmö vars avsikt är att ge ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen.

Projekt RådRum

RådRum

SeniorNet Malmö stöttade under 2018 RådRum Rosengård med handledare för att hjälpa besökare med deras internetärenden.

Wallstreet Image
Vårt arbete

Gemenskap

SNM förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

Utbildning

SNM informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

Påverkan

SNM ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Samarbetspartners

Varmt tack till våra samarbetspartners och sponsorer