• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se
  • Bli medlem

    SeniorNet Malmö

    Seniorer lär seniorer använda digital teknik

Vad vill du göra?

Bli medlem

Bli medlem i SeniorNet Malmö, föreningen för dig som är senior och vill lära dig IT.

Besöka ett IT-café

Få hjälp på ett IT-café med digital utrustning, appar och internettjänster.

Bli ledare

Engagera dig i SeniorNet Malmö och hjälp till som handledare och kursledare.

Nyheter

Här ser du våra mest aktuella nyheter.

Information om digitala bedrägerier

Många digitala bedrägerier är knutna till den utökade handeln.

Utbildningskonferens 2021

Kommunikation och retorik, temat för årets utbildningskonferens.

Föreläsning – Bli säker på nätet

Ta del av föreläsningen som gör dig till en säkrare internetanvändare.

Globala målen

SeniorNet Malmö verkar för att Globala målen ska bli verklighet.

God hälsa och välbefinnande

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

God utbildning

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

Minskad ojämlikhet

SeniorNet Malmö ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Samarbetspartners

Varmt tack till våra samarbetspartners och sponsorer.

Stöd vårt arbete i Malmö

Swisha en valfri gåva till 1231666973.

Tack vare din gåva kan vi hjälpa seniorer bli digitalt delaktiga!