• Bli medlem

    Seniorer lär seniorer IT

    För dig som är senior och vill lära dig IT

Vad vill du göra?

Få IT-support

Vi hjälper dig när du har problem med dina IT-prylar, appar och internettjänster.

Gå en onlinekurs

Delta i en kurs eller ett föredrag online om aktuella ämnen inom den digitala världen.

Bli medlem

Bli medlem i SeniorNet Malmö, föreningen för dig som är senior och vill lära dig IT.

Aktuellt

Gott Nytt År 2021

Nyårshälsning

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År! År 2020 börjar lida mot sitt slut, ett år som varit annorlunda för alla, även för oss på SeniorNet Malmö. Coronapandemin har inneburit stora omställningar för Malmös föreningsliv. För vår del har det fört med sig att all verksamhet numera sker på internet där vi träffas, pratar […]

Vi önskar alla en God Jul!

Vi önskar alla våra medlemmar, funktionärer, samarbetspartners och sponsorer en riktigt God jul! SeniorNet Malmös verksamhet gör jul- och nyårsuppehåll med start den 7 december 2020. Vi öppnar återigen på måndag den 11 januari 2021 med många nya spännande arrangemang, kurser och föredrag. Behöver du nå oss under uppehållet finns möjligheten att skicka e-post till […]

Lär dig att granska ett nätfiskemejl

Vad är en nätfiskeattack och vad kan du göra för att undvika att drabbas? Nätfiskarna har blivit skickligare på att lyckas med sina bluffar, vilket gör att vi måste bli bättre på att genomskåda dem. Vi har satt ihop en guide som lär dig hur du kan granska ett potentiellt nätfiskemejl. Låt oss prata om […]

Projekt

SeniorNet Malmö engagerar och påverkar

Projekt Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen

SeniorNet Malmö ingår i Fritidsförvaltningens referensgrupp om implementering av ett nytt gemensamt system för hantering av bokning och bidrag.

Inflytandeguiden

SeniorNet Malmös projekt Inflytandeguiden vars syfte är att öka medlemsinflytandet för att bli en mer öppen och demokratisk organisation.

Projekt KompetensCenter Idéburna Malmö

KompetensCenter Idéburna Malmö

SeniorNet Malmö är medskapare av KompetensCenter Idéburna Malmö vars avsikt är att ge ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen.

Projekt RådRum

RådRum

SeniorNet Malmö stöttade under 2018 RådRum Rosengård med handledare för att hjälpa besökare med deras internetärenden.

Wallstreet Image
Vårt arbete

Gemenskap

SNM förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

Utbildning

SNM informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

Påverkan

SNM ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Samarbetspartners

Varmt tack till våra samarbetspartners och sponsorer