Hoppa till innehåll

Vi hjälper seniorer in i digital gemenskap

Aktuellt på SNM

Välkommen till det nya IT-caféet

Välkommen till det nya IT-caféet

Kära medlemmar i SeniorNet Malmö, Som ordförande för vår älskade förening är jag stolt över att meddela en ny och …
SNM bjuder in till medlemsträff

SNM bjuder in till medlemsträff

SeniorNet Malmö har nöjet att invitera dig till höstens första medlemsträff där vi kommer att presentera vår förening samt informera …
Seniorer i fokus - Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Seniorer i fokus – Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Digital delaktighet innebär att människor har tillgång till och förmågan att använda digitala teknologier och internet för att delta i …
SNM arrangerar event under Digitalidag

SNM arrangerar event under Digitalidag

Den årliga och nationella kampanjdagen Digitalidag arrangeras den 13 oktober 2023 med temat “Bli en säkrare och mer medveten internetanvändare” …
SNM deltar på säkerhetsdagen

SNM deltar på säkerhetsdagen

Säkerhetsdagen i Malmö bjuder föreläsningar och utställningar på temat säkerhet för seniorer. Arrangemanget går av stapeln den 9 oktober 2023 …

Hitta rätt i den digitala världen

Bli medlem i SeniorNet Malmö, den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik.

Det här gör SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö verkar för ett hållbart digitalt samhälle för alla senior i enlighet med FN:s globala mål.

God hälsa och välbefinnande

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

God utbildning

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och aktiviteter på internet.

Minskad ojämlikhet

SeniorNet Malmö ställer krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Utforska kursämnen

SeniorNet Malmös kurser är indelade i fem olika teman enligt EU:s ramverk för digital kompetens.

1) Informations- och datakunnighet

1) Informations- och datakunnighet

 • Att beskriva informationsbehov.
 • Att söka och hämta digitala data, information och innehåll.
 • Att bedöma källans relevans och dess innehåll.
 • Att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.
2) Kommunikation och samarbete

2) Kommunikation och samarbete

 • Att interagera, kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala tekniker, och att förstå kulturell mångfald och generationsklyftor.
 • Att delta i samhället med hjälp av publika och privata digitala tjänster och som aktiv medborgare.
 • Att hantera sin digitala närvaro, sin identitet och sitt anseende.
3) Skapa digitalt innehåll

3) Skapa digitalt innehåll

 • Att skapa och redigera digitalt innehåll.
 • Att förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig samling kunskaper och förstå hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas.
 • Att veta hur man utformar begripliga instruktioner för ett datorsystem.
4) Säkerhet

4) Säkerhet

 • Att skydda utrustning, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer.
 • Att värna om fysisk och psykisk hälsa och att känna till digitala tekniker för socialt välbefinnande och social inkludering.
 • Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och dess användning.
5) Problemlösning

5) Problemlösning

 • Att identifiera behov och problem och att lösa konceptuella problem och problematiska situationer i digitala miljöer.
 • Att använda digitala verktyg för innovativa processer och produkter.
 • Att vara up-to-date med den digitala utvecklingen.

“SeniorNet Malmö skapar gemenskap, livsglädje och trygghet.” – Monica, medlem.

Våra partners