• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se
  • Bli medlem

    SeniorNet Malmö

    Seniorer lär seniorer använda digital teknik

Vad vill du göra?

Få IT-support

Vi hjälper dig när du har problem med dina IT-prylar, appar och internettjänster.

Gå en kurs

Delta i en kurs eller ett föredrag om aktuella ämnen inom den digitala världen.

Bli medlem

Bli medlem i SeniorNet Malmö, föreningen för dig som är senior och vill lära dig IT.

Aktuellt

Föreläsning – Bli säker på nätet

Välkommen till en förmiddag som gör dig till en säkrare internetanvändare.

Medlemsnytt augusti 2021

Det börjar ljusna för IT-caféerna!

Pressmeddelande – Parkering Malmö stödjer SeniorNet Malmö

Vi samarbetar med Parkering Malmö med syftet att utbilda seniorer i digital parkering.

Projekt

SeniorNet Malmö engagerar och påverkar

Projekt Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen

SeniorNet Malmö ingår i Fritidsförvaltningens referensgrupp om implementering av ett nytt gemensamt system för hantering av bokning och bidrag.

Inflytandeguiden

SeniorNet Malmös projekt Inflytandeguiden vars syfte är att öka medlemsinflytandet för att bli en mer öppen och demokratisk organisation.

Projekt KompetensCenter Idéburna Malmö

KompetensCenter Idéburna Malmö

SeniorNet Malmö är medskapare av KompetensCenter Idéburna Malmö vars avsikt är att ge ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen.

Projekt RådRum

RådRum

SeniorNet Malmö stöttade under 2018 RådRum Rosengård med handledare för att hjälpa besökare med deras internetärenden.

Wallstreet Image
Vårt arbete

Gemenskap

SNM förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

Utbildning

SNM informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

Påverkan

SNM ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.

Samarbetspartners

Varmt tack till våra samarbetspartners och sponsorer