Hoppa till innehåll

Vår vision

SeniorNet Malmös vision är att skapa ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle där alla seniorer har möjlighet att fullt ut delta och dra nytta av de digitala möjligheter som den moderna teknologin erbjuder. Vi strävar efter att säkerställa att ingen senior står utanför den digitala revolutionen och att varje individ ges verktygen och kunskapen för att aktivt engagera sig i den digitala världen.

Vi tror på att tekniken har potentialen att berika och förbättra seniorers liv genom att ge dem tillgång till information, kommunikation, underhållning och möjligheter till personlig utveckling. Genom att erbjuda utbildning, stöd och tillgång till teknisk utrustning, strävar vi efter att minska den digitala klyftan och ge alla seniorer lika möjligheter att delta i dagens digitaliserade samhälle.

Vår vision sträcker sig bortom att bara erbjuda teknisk utbildning. Vi vill skapa ett inkluderande och tryggt digitalt samhälle där seniorer känner sig trygga och fria att utforska, kommunicera och vara kreativa inom den digitala världen. Vi vill bygga broar mellan generationer genom teknik och kunskap, där seniorer och yngre generationer kan lära av varandra och berika varandras liv genom sina unika erfarenheter.

För att förverkliga vår vision, samarbetar vi med kommunen, organisationer och företag för att säkerställa att seniorer har tillgång till teknik och digitala resurser. Vi engagerar oss i att främja digital kompetens och medvetenhet inom äldreomsorgen, seniorboenden och andra äldreinriktade verksamheter för att stärka seniorers självständighet och sociala delaktighet.

Genom att omfamna teknikens möjligheter och hålla våra värderingar av demokrati, jämställdhet och antidiskriminering nära hjärtat, strävar vi efter att skapa en framtid där alla seniorer har en röst, närvaro och inflytande i det digitala samhället. Tillsammans kan vi bygga en jämlik och hållbar framtid där ålder inte utgör något hinder för att delta i den digitala eran.