fbpx

Årsstämma

Mötesklubba

Årsstämma

SeniorNet Malmös årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad. Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, skall ske minst fyra veckor före mötet och skall ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelse fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.


Årsstämma 2019

Årsstämma i SeniorNet Malmö hölls fredagen den 22 mars 2019 i konferenslokal Valhall på Bellevue Park, Malmö.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2019
Länk till protokoll (pdf, 0,355Mb)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2019
Länk till inbjudan (pdf, 0,067Mb)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2019
Länk till kallelse (pdf, 0,075MB)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2018-03-16
Länk till stadgar (pdf, 0,213Mb)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för årsstämman 2019
Länk till förslag (pdf, 0,092Mb)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2019
Länk till förslag (pdf, 0,229Mb)

Revisionsberättelse
Revisorernas revisionsberättelse för år 2018
Länk till berättelse (pdf, 0,012Mb)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2018
Länk till berättelse (pdf, 0,095Mb)

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
Länk till berättelse (pdf, 0,088Mb)

Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2018 och 2019
Länk till plan (pdf, 0,067Mb)