Årsstämma

Mötesklubba

Årsstämma

SeniorNet Malmös årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad. Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, skall ske minst fyra veckor före mötet och skall ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelse fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Årsstämma 2019

Material kommer i början på 2019.

Årsstämma 2018

Årsstämma i SeniorNet Malmö hölls fredagen den 16 mars kl. 13:00 på Bellevue Park i Malmö.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2018
Länk till protokoll (pdf, 0,288Mb)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2018
Länk till inbjudan (pdf, 0,216Mb)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2018
Länk till kallelse (pdf, 0,075Mb)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2018
Länk till förslag (pdf, 0,311Mb)

Revisionsberättelse
Revisorernas revisionsberättelse för år 2017
Länk till berättelse (pdf, 0,495Mb)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2017
Länk till berättelse (pdf, 0,097Mb)

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017
Länk till berättelse (pdf, 0,088Mb)