Hoppa till innehåll

Årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad.

Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, ska ske minst fyra veckor före mötet och ska ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelsen fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Årsstämma 2024

SeniorNet Malmös styrelse kallade till ordinarie årsstämma fredag den 22 mars 2024 kl. 14:00 på Bellevue Park, konferenslokal Valhall, Eddagatan 3, Malmö.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2024
Länk till protokoll (pdf)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2024
Länk till inbjudan (pdf)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2024-03-22
Länk till stadgar (pdf)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2024
Länk till kallelse (pdf)

Förslag till ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar behandlade på extra föreningsstämma 2023-12-08
Länk till förslag till ändring av stadgar (pdf)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för årsstämman 2024
Länk till förslag till mötesordning (pdf)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2024
Länk till valberedningens förslag (pdf)

Revisionsberättelse
Externrevisorn Eddie Music revisionsberättelse för år 2024
Länk till revisionsberättelse (pdf)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2023
Länk till ekonomisk berättelse (pdf)

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
Länk till verksamhetsberättelse (pdf)

Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2023 och 2024
Länk till verksamhetsplan (pdf)