Årsstämma

Mötesklubba

Årsstämma

SeniorNet Malmös årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad. Styrelsen för SeniorNet Malmö beslöt med anledning av coronapandemin och covid-19 flytta fram årsstämman för 2020 till den 3 juli 2020.

Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, skall ske minst fyra veckor före mötet och skall ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelsen fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.


Årsstämma 2020

SeniorNet Malmös styrelse kallade till ordinarie årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00. Årsstämman hölls digitalt med videotjänsten Zoom.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2020
Länk till protokoll (pdf, 0370Mb)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2020
Länk till inbjudan (pdf, 0,056Mb)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2020
Länk till kallelse (pdf, 0,056Mb)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2018-03-16
Länk till stadgar (pdf, 0,213Mb)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för årsstämman 2020
Länk till förslag (pdf, 0,094Mb)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2020
Länk till förslag (pdf, 0,023Mb)

Revisionsberättelse
Revisorernas revisionsberättelse för år 2019
Länk till berättelse (pdf, 0,240Mb)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2019
Länk till berättelse (pdf, 0,095Mb)

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
Länk till berättelse (pdf, 0,088Mb)

Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2020 och 2021
Länk till plan (pdf, 0,065Mb)