• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Årsstämma

Mötesklubba

Årsstämma

SeniorNet Malmös årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad.

Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, ska ske minst fyra veckor före mötet och ska ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelsen fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.


Årsstämma 2021

SeniorNet Malmös styrelse kallade till ordinarie årsstämma lördag den 27 mars 2021 kl. 14:00-16:00. Årsstämman hölls digitalt med videotjänsten Zoom.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2021
Länk till protokoll (pdf, 0,464Mb)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2021
Länk till inbjudan (pdf, 0,057Mb)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2021
Länk till kallelse (pdf, 0,056Mb)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2018-03-16
Länk till stadgar (pdf, 0,213Mb)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för årsstämman 2021
Länk till förslag till mötesordning (pdf, 0,094Mb)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2021
Länk till valberedningens förslag (pdf, 0,047Mb)

Revisionsberättelse
Revisorernas revisionsberättelse för år 2020
Länk till revisionsberättelse (pdf, 1,785Mb)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2020
Länk till ekonomisk berättelse (pdf, 0,096Mb)

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020
Länk till verksamhetsberättelse (pdf, 0,087Mb)

Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2020 och 2021
Länk till verksamhetsplan (pdf, 0,064Mb)