• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Nyheter

Gatubild

Äldres digitala utanförskap

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]

Det finns ett utanförskap som smyger sig på. Äldre människor i Sverige hamnar utanför i den hårt drivna digitaliseringen av olika samhällsfunktioner.

Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar, har under fyra år studerat hur personer över 65 upplever sin digitala värld. Hon har kunnat visa, att den som inte hänger med digitalt också riskerar att isoleras socialt. Det kan bli svårare att resa och utöva fritidsaktiviteter, och att umgås med andra när man inte behärskar den nya tekniken på olika maskiner och i olika media. Hennes forskning visar att fler möjligheter till ett rikt och roligt liv försvinner.

Linda säger bland annat: ”Jag blev förvånad över det självpåtagna utanförskapet. Jag hade trott att jag skulle möta ilska, men i stället var det en utbredd uppgivenhet. Det är ett bekymmer.” Hon fortsätter: ”Vi har en ogenomtänkt syn på detta. Vi tänker att bara vi väntar ut den äldre generationen så löser det sig. Men så är det inte. Det finns även yngre som är utanför digitalt.”

Det finns fler engagerade personer som också har upptäckt detta växande problem. Vi kunde härförleden läsa en debattartikel i frågan i gratistidningen Metro (2018-09-03). Det var Elisabeth Lewin och Ann Mari Fellenius från Tankesmedjan SeniorKraft (bildad 2003) som skrev en initierad artikel i ämnet. I slutet av debattartikeln efterlyste de en redovisning från de politiska partierna vilka lösningar på det digitala utanförskapet som de är beredda att genomföra. De menar också, att bankerna självklart bör erbjuda IT-service till alla kunder, vilka ju i praktiken numera förväntas sköta bankernas arbetsuppgifter. Även teleföretagen borde erbjuda kostnadsfri IT-rådgivning och digital service till seniorer. Gärna i form av hembesök!

I väntan på att politikerna nu ska formera sina allianser efter valet och kanske, vi säger kanske, börjar ta tag i digitaliseringens utanförskap och det privata näringslivet tar sitt självklara ansvar för sina kunder, finns det en organisation som sedan flera år tillbaka arbetar just med detta problem.

SeniorNet Malmö menar, att det är värdefullt att även informera om den verksamhet som föreningen SeniorNet Sweden bedriver, och skrev därför ett kort svar på Tankesmedjans debattartikel och frågor.

SeniorNet Malmös replik på Ann Marie Fallenius och Elisabeth Lewins debattartikel – Partier, ge lösningar på äldres digitala utanförskap

Tankesmedjan SeniorKraft skriver i ett angeläget ärende 2018-09-03. Den allt snabbare digitaliseringen i Sverige lämnar stora grupper av människor utanför samhällsgemenskapen. Särskilt äldre människor utan datorvana får problem med att klara av sin vardagstillvaro med att uträtta bankärenden, boka läkarbesök, hålla kontakten med nära och kära och hålla sig à jour med samhällsutvecklingen. Tankesmedjan efterlyser ett kostnadsfritt ansvar från myndigheter och företag som driver på digitaliseringsprocessen.

Den ideella föreningen SeniorNet Sweden driver just dessa frågor. “Seniorer lär seniorer IT, digital kommunikation och internet”. Föreningen har 45 lokalföreningar och närmare 9000 medlemmar.

I Malmö finns 500 medlemmar med verksamhet på 14 internetcaféer i Malmö med omnejd. Seniorer kan titta in och få hjälp med dataproblem, gå grundläggande kurser i IT-teknik och delta i ett aktivt föreningsliv. Under en normal verksamhetsmånad har aktiviteterna ungefär 500 deltagare. Ledarna arbetar ideellt.

Verksamheten finansieras genom medlems- och kursavgifter, bidrag och sponsring. Behovet för insatserna ökar och föreningen söker ständigt nya samarbetspartners och sponsorer.

SeniorNet Malmö
Dan Östergaard

Metro debatt: Partier, ge lösningar på äldres digitala utanförskap

Joint Academy

Minska din ledsmärta

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]

SeniorNet Malmö har inlett ett samarbete med Joint Academy och kan nu hjälpa dig som är medlem att registrera dig för en digital behandling och kontakt med fysioterapeut eller ortoped.

Har du ofta ont i ditt knä eller höft? Då kan du ha artros. Artros är den vanligaste ledsjukdomen som finns. Att leva med artros kan vara väldigt smärtsamt men det går att behandla smärtan. Ett sätt är via den digital artrosskolan Joint Academy där du får anpassade övningar, lektioner om artros och en egen fysioterapeut som hjälper och stöttar dig. Att behandlingen ger bra resultat har publicerats i vetenskapliga studier.

En digital behandling kan du börja redan idag om du vill. Det bästa är att du kan göra dina övningar och gå igenom lektionerna precis när det passar dig, hemifrån eller från sommarstugan. Bara du har en smartphone och ett mobilt bankID.

Har du inte redan fått en diagnos kan du boka tid hos ortoped inom ett dygn. Det är kostnadsfritt för alla med frikort och annars betalar du en patientavgift på 150 kronor.

Om du får eller redan har diagnosen artros kan du fortsätta till behandlingen. Kostnaden för själva behandlingen är sju patientavgifter på 100 kr som betalas under sex veckor. Har du frikort eller är över 85 år betalar du inget. Då ingår ett inledande samtal med din fysioteraput och därefter uppföljning efter varje behandlingsvecka. Patientavgifterna kan tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

Vi på SeniorNet Malmö kan hjälpa dig att komma igång. Flera av våra handledare har fått en kurs i hur du registrerar dig och kommer i kontakt med ortoped eller fysioterapeut.

 

Påbörja din behandling och ladda ner Joint Academys app redan idag!

App Store

Google Play

RådRum

SeniorNet Malmö stöttar RådRum Rosengård

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]

SeniorNet Malmö stöttar RådRum Rosengård med handledare för att hjälpa besökare med deras personliga internetärenden.

 

RådRum ger rådgivning till alla som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället

Målet med RådRum är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt genom att erbjuda kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

Verksamheten utgår från åtta grundprinciper; rådgivningen skall vara kostnadsfri, opartisk, konfidentiell, öppen för alla och generell samt bestå av frivilliga rådgivare, vara frivillig att besöka och bygga på gemensamt ägande.

 

Positiva effekter för samhället

Nyttan med och effekterna av RådRum kan sammanfattas med

  • besökarnas ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, möjlighet till språkträning
  • tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling
  • samt ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

 

Om projektet RådRum

RådRum finns idag i Bromölla, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Höör, Knivsta, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Stockholm. RådRum Skåne är ett samarbetsprojekt mellan HUT Skåne (Hållbar utveckling Skåne), IM (Individuell Människohjälp), Malmö högskola, Malmö stad, Region Skåne och Sensus studieförbund. Projektet finansieras huvudsakligen genom EU-medel från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden.

 

För mer information om RådRum

RådRum: Webbplats

RådRum: Facebook

Malmö stad: RådRum – samhällsrådgivning för nyanlända

GDPR

Vi värnar om din integritet

SeniorNet Malmö värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller GDPR (General data protection regulation) som slår fast reglerna för behandling av information som kan knytas till en person. Förordningen gäller för myndigheter, företag och organisationer i hela EU och ersätter nuvarande  personuppgiftslagen PUL.

Du kan läsa mer om hur föreningen hanterar dina personuppgifter i Integritetspolicy för SeniorNet Malmö