• 0720-44 46 47
 • kansli@seniornetmalmo.se

Nyheter

Så påverkas verksamheten av coronaviruset

Föreningens verksamhet

SeniorNet Malmö följer Folkhälsomyndighetens, riksföreningen SeniorNet Swedens och kommunernas rekommendationer när det gäller coronapandemin och med anledning av att föreningens medlemmar i allra högsta grad tillhör riskgruppen är alla aktiviteter på IT-caféerna i Malmö och Lund dessvärre pausade på obestämd tid.

Den ovisshet som för närvarande råder om när vi åter kan träffas innebär att vi flyttat ut det mesta av verksamheten såsom möten, kurser, föredrag och medlemssupport till digitala kanaler.

Information

För frågor om verksamheten kontakta kansliet, e-post kansli@seniornetmalmo.se eller tel. 0720-44 46 47.

>> Folkhälsomyndigheten – Information till äldre (Öppnas i nytt fönster)

>> SeniorNet Sweden – Informerar med anledning av coronaviruset (Öppnas i nytt fönster)

>> Malmö stad – Coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Öppnas i nytt fönster)

>> Lunds kommun – Seniorer och riskgrupper (Öppnas i nytt fönster)

SeniorNet Malmö 23 år

SeniorNet Malmös årsstämma 2020

SeniorNet Malmö höll årsstämma fredagen den 3 juli 2020. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen hölls stämman med videotjänsten Zoom enligt tidigare beslut av SeniorNet Malmös styrelse.

Årsstämman samlade ett tjugofemtal medlemmar som under två timmar fick ta del av föreningens stämmoförhandlingar.

Föreningen fyller ett viktigt syfte

För att hjälpa de av föreningens medlemmar som var osäkra på sättet att kommunicera online på distans hade föreningen förberett med kurser och information om handhavandet av videotjänsten Zoom. Under registrering och insläpp till årsstämman erbjöds även god hjälp med inloggning och svar på frågor av olika slag.

Denna form av kommunikation kommer att bli mer och mer vanlig i framtiden och det är angeläget att våra seniorer får möjlighet att ta del av dessa digitala tjänster. Deltagarantalet till föreningens årsstämma vittnar om ett stort intresse och är ett fint tecken på att SeniorNet Malmö fyller ett viktigt syfte för kommunens seniorer.

Stämmoförhandlingar

Nu var det dags för årsstämman. Ordförande Dan Östergaard öppnade stämman och föreslog Mimmi Garpebring till stämmoordförande vilket beslutades av medlemmarna. Till sekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Presidiet
Till höger på bild Mimmi Garpebring, stämmoordförande och till vänster Ingrid Lindberg, sekreterare. Här från föreningens årsstämma 2019.

Föredragningar

Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas årsberättelse samt fastställande av bokslut gjordes muntligt och delades på bildskärm. Årsstämman gav styrelsens ansvarsfrihet. Därefter drogs verksamhetsplan och budget för 2020.

Val av ordförande

Till föreningens ordförande valdes Dan Östergaard, omval 2 år.

Val till styrelse

Till styrelsen invaldes Ingrid Nordén, omval 2 år och Lisbeth Hansson, omval 2 år. Till suppleanter valdes Lola Larsson, omval 1 år och Anette Hedén, nyval 1 år.

Val till valberedning

Uppdrogs åt styrelsen att få fram under året.

Val till revisorer

Till revisorer valdes Hans Hellström, Håkan Werner och revisorssuppleant Ingrid Dahlgren. Till auktoriserad revisor valdes Peter Rankell, Grant Thornton.

Trivsam årsstämma

Mimmi Garpebring har skött ordförandeskapet med bravur under de tre tidigare årsstämmorna så även i år på denna vår första digitala stämma. Förhandlingarna gick lätt och smidigt med Mimmi vid klubban och Ingrid vid protokollet, överlag en mycket trivsam årsstämma.

Mimmi avtackades för sin insats med varm applåd.

Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter årsstämmans avslut kallade föreningens ordförande Dan Östergaard till ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
 • Ingrid Nordén, kassör
 • Janne Andersson, ledamot
 • Lisbeth Hansson, ledamot
 • Lola Larsson, suppleant
 • Anette Hedén, suppleant

Styrelsens tack till föreningens medlemmar

Vi i styrelsen önskar framföra ett hjärtligt tack till alla er som deltog under SeniorNet Malmös årsstämma 2020 och gjorde den till en fin upplevelse!

5 sätt att skydda sin utrustning vid åska

Publicerad 2020-06-28

Det är relativt sällsynt att ett hus börjar brinna direkt efter att blixten slagit ner. Desto vanligare är det att blixten skadar elektroniken som i sin tur kan starta en brand. Därför har vi sammanställt fem tips på hur du bäst skyddar din utrustning mot åska och blixtnedslag.

Läs mer; Bredband2

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

Kallelse till Seniornet Malmös årsstämma 2020

Kallelse

Härmed kallar SeniorNet Malmös styrelse till ordinarie årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen har styrelsen beslutat att årets stämma ska hållas digitalt med videotjänsten Zoom.

Tid och plats

Tid: Fredag den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00

Plats: Digitalt möte med videotjänsten Zoom. Tillfälle att testa och bekanta sig med Zoom kommer ges för de som anmält sig till årsstämman. Datum för dessa tillfällen meddelas senare med e-post.

Program

13:00 Registrering och insläpp
14:00 Stämmoförhandlingar

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av stämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Godkännande av mötesordningen.
 9. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 10. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 11. Fastställande av bokslut.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 13. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 14. Fastställande av arvoden.
 15. Fastställande av extra föreningsavgift.
 16. Fastställande av årsavgift.
 17. Val av ordförande.
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 19. Val av revisorer samt ersättare.
 20. Val av valberedning.
 21. Inkomna motioner före den 31 december 2019.
 22. Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsmötet.
 23. Årsstämman avslutas.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på: https://www.seniornetmalmo.se/om-oss/arsstamma/

Anmälan

Anmälan görs senast fredag den 26 juni 2020 via mejl till kansli@seniornetmalmo.se

Varmt välkommen önskar SeniorNet Malmö!

ComHem avvecklar sin mejltjänst

Bästa medlem i SeniorNet Malmö!


ComHem stänger ned delar av e-posttjänsten @comhem.se och de kunder som berörs har fått meddelande per mejl.

ComHems e-posttjänst upphör.

Är du en bland dessa kunder och har ändrat eller kommer att ändra till ny e-postadress är vi tacksamma om du meddelar detta till oss så att vi även i fortsättningen kan nå dig med nyhetsbrev, inbjudan till medlemsevent och annan relevant information som gäller vår förening. För övrigt gäller detta alla medlemmar som gör ändring eller nyregistrering av e-postadress.

Välkommen att kontakta oss på tel. 0720 44 46 47 eller kansli@seniornetmalmo.se så hjälper vi dig gärna!

Sommaruppehåll 2020

SeniorNet Malmö tar sommaruppehåll 15 juni – 16 augusti 2020

Kansliet har öppet i princip hela sommaren, så dyker det upp något problem med din mobil/platta/dator tveka inte att kontakta kansliet.

Någon av våra duktiga handledare finns säkert tillgänglig någon gång.

Digitala tjänster lyfter äldre ur ensamhet

Många äldre som uppmanas att stanna hemma för att undvika coronasmitta har svårt att få till tekniken, men digitala tjänster är ett sätt för dig som är äldre att minska känslan av isolering, uppdatera dig och må bättre.

Därför behöver äldre tillgång till internet

 • Hålla kontakt med familj och vänner.
 • Hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden.
 • Underhållning och sysselsättning.
 • Handla på nätet, matvaror, mediciner.
 • Läkarbesök på nätet när man inte ska gå till vårdcentralen.
 • Hålla koll på sin vårdjournal.
 • Betala sina räkningar.

Läs om detta på Internetstiftelsen. SeniorNet kan hjälpa dig att installera och testa olika appar. Ring eller skicka mail till vårt kansli.

Kom igång med videosamtal

Det kan vara krångligt att komma igång med videosamtal, men hjälp finns. Här listar vi några webbplatser där du kan få tips och stöd om du har en smart telefon.

 • Dataprata är en gratistjänst riktad till äldre och datorovana som behöver hjälp med att komma igång med video, ljud och bild för att hålla kontakt med anhöriga. Du börjar med att uppge om du använder dator, Iphone eller Android och får sedan anpassat stöd utifrån din situation. Läs mer på Datapratas webbplats.
 • Telias guide för att komma igång med videosamtal (ladda ned dokumentet med guiden).
 • SeniorNet Kungsholmens steg för steg-guide för videosamtal (ladda ned dokument med guide för videosamtal).
 • Seniorsurfarna är en tv-serie från UR där du lär dig mer om hur du gör för att använda digitala tjänster, vad du kan göra utan att fastna i tekniken. Till alla avsnitt och mer om Seniorsurfarna.

Tips på underhållning på nätet

När konserter, teaterföreställningar och spelningar är inställda finns mycket att hämta på nätet. Här kommer ett litet axplock av det som finns tillgängligt.

Biblioteken i coronatider

Biblioteken ökar sin digitala service i och med den pågående situationen med coronaviruset. På den här sidan kan du ställa dina frågor direkt till Biblioteket och få tips på alla bibliotekens tjänster som du når hemifrån.

Du som är över 70 år eller i annan riskgrupp för coronaviruset kan beställa bokpåsar med böcker och ljudböcker – utlånade och klara – för upphämtning på Stadsbiblioteket av anhörig eller annat ombud, se länk.

Mötesplatser för seniorer

Som ni ju känner till, och påverkas av, är alla Malmö stads mötesplatser tillfälligt stängda på grund av coronavirusets framfart.

Tills vidare försöker mötesplatserna nå ut till besökarna via deras hemsida och Facebook, genom att erbjuda olika aktiviteter, filmer, musik och tävlingar.  Se mer på: www.malmo.se/motesplatserforseniorer

Underlätta din vardag med digitala tjänster

För dig som håller dig i hemma i karantän kan vi tipsa om en del saker som du kan göra på internet för att underlätta din vardag.

 • Videosamtal med nära och kära
 • Hålla kontakten på sociala medier
 • Betala räkningar
 • Beställa hem mat från livsmedelsbutiker
 • Beställa hem dryck från Systembolaget
 • Göra läkarbesök på nätet
 • Läsa din vårdjournal
 • Beställa hem medicin från apoteket
 • Se på TV och film på nätet
 • Läsa nyheter
 • Låna e-böcker, ljudböcker och film på bibliotekets hemsida
 • Lyssna på musik t.ex. med Spotify
 • Se på teater och konserter
 • Upptäcka världen med Google Earth.

Mycket av detta kan våra handledare hjälpa dig med.

Ring vårt kansli för support.