• 0720-44 46 47
 • kansli@seniornetmalmo.se

Nyheter

Medlemsnytt april 2021

Kom och lyssna på vårens populära föredrag!

SeniorNet Malmö vill nu erbjuda ytterligare några populära kurser och föredrag för seniorer om intressanta och givande ämnen kring användning av mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Vi har fyllt upp april och maj månad med flera intressanta föredrag.

Föredragen hålls med videotjänsten Zoom och såväl medlemmar som icke medlemmar är välkomna anmäla sig till våra föredragsträffar.

Zoom introduktion

Viktigast för att kunna delta i våra kurser och föredrag eller andra digitala möten är att ha kunskap om funktionerna i videotjänsten Zoom. Du som vill ha denna möjlighet, ta chansen att utbilda dig nu!

Tid: Måndag den 26 april kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Var smart – betala din parkering digitalt!

Detta föredrag riktar sig till dig som vill lära dig hur du använder Parkering Malmös digitala parkeringsautomater och parkeringsappar.

Presentationen gör vi i samarbete med personal från Parkering Malmö.

OBS! Detta föredrag är kostnadsfritt även för icke medlemmar så bjud gärna med någon du tror behöver ta del av detta intressanta ämne.

Tid: Tisdag den 4 maj kl. 13:00-15:30.

>> Läs mer här!

Använda BankID

Mobilt BankID, den app de flesta svenskar menar att de inte kan leva utan, är ämnet för vårt föredrag.

Du får en presentation av vad detta är och vad man behöver tänka på för att skaffa och använda mobilt BankID.

Tid: Tisdag den 11 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Handla varor på nätet

Vi har under föregående år fått erfara att det kan vara både bekvämt och säkert att handla varor på nätet.

Många har dock inte prövat detta ännu, så här går vi igenom hur man gör för att handla exempelvis matvaror och apoteksvaror.

Tid: Tisdag den 18 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

Använda Swish

Med Swish kan du enkelt skicka och ta emot pengar med ditt mobilnummer. Snabbt och säkert!

Vi går igenom hur du kommer igång och du kan ställa de frågor du har rörande Swish.

Tid: Tisdag den 25 maj kl. 13:00-14:30.

>> Läs mer här!

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

SeniorNet Malmös årsstämma 2021

Årsstämma

Årsstämman 2021

Styrelsen för SeniorNet Malmö har beslutat att årsstämman 2021 ska hållas lördag den 27 mars och att den även i år, med anledning av Coronapandemin, sker online med videotjänsten Zoom.

Inbjudan med kallelse

Inbjudan med kallelse och dagordning har gått ut till föreningens medlemmar lördag den 27 februari. De är publicerade på föreningens hemsida och utskickad med e-post. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

>> SeniorNet Malmö årsstämma 2021

Varmt välkomna!

Medlemskap per kalenderår

Vi går över till medlemskap per kalenderår

SeniorNet Sweden beslöt på styrelsemötet i december 2020 att gå över till medlemskap per kalenderår från och med 2021.

Övergången innebär enklare hantering av ditt medlemskap, både för dig som är medlem och för riksorganisationen.

Det belopp som stod på januarifakturan motsvarade den avgift som återstod för ditt medlemskap 2021. Du som hade periodstart från slutet av 2020 fick ingen faktura i december och betalar därför en något högre avgift än 250 kronor.

Tack för att du är medlem i Sveriges största organisation för seniorer som vill lära sig IT!

Internetdagarna 2020

Text: Péter Bódis.

Internetstiftelsen och Internetdagarna 23 – 24 november 2020

Årets internetdagar hölls som en digital konferens på internet. Jag kunde delta i Internetdagarna den 24 november för SeniorNet Malmös räkning och då huvudsakligen på programpunkten Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allting bli enklare?

Dagens program inleddes av desinformationsexpert Renée DiResta som är en av världens ledande auktoriteter på digital propaganda, informationskrig och spridningen av vilseledande och skadliga narrativ på sociala nätverk. Renée DiResta är expert på informationskrigsföring och föreläser regelbundet om hur tekniken möjliggör vilseledande informationskampanjer. Bland annat genom att de algoritmer som styr våra sociala flöden lyfter fram konspirationsteorier, paranoia och faktaresistens.

Renée DiResta har agerat rådgivare åt både amerikanska kongressen och flera privata organisationer och företag. DiResta har studerat hur teknologin kan underbygga både terroristaktiviteter och statsfinansierad propaganda. Hon har publicerats och uppmärksammats i stora tidskrifter så som Wired, CNN, Bloomberg, Politico och Buzzfeed. DiResta har också gett ut boken ”The Hardware Startup: Building Your Product, Business, and Brand”. (Informationen hämtad från dagens program.)

Renée nämnde bland annat att omkring 4,13 miljarder människor numera har tillgång till internet, vilket utgör ungefär 53 procent av jordens invånare. Enbart i Kina finns det 800 miljoner användare. Det finns således ett stort underlag för spridningen av desinformation och fake news.

Professor och digitaliseringsforskare Katarina L Gidlund höll i programpunkten Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allting bli enklare? ”Digitalisering är ett begrepp som rör sig ganska obehindrat, och ytligt sett verkar det som att alla vet vad vi menar. Men det finns all anledning att vara lite mer seriösa kring begreppet, med tanke på alla resurser som läggs på digitalisering. Vi behöver också se över vilka som fattar beslut, vilka vi tillskriver digitalt kompetens och vilka som får ’vara med’. Det finns mycket att lära av de hundratalet år som industriell teknik varit tongivande i vår samhällsutveckling om vi den här gången ska lyckas tänka efter före och ha en hållbar samhällsutveckling i sikte.”

Katarina tog som sagt upp definitioner på vad digitalisering egentligen är, eftersom det pratas väldigt svepande om det i vardagssammanhang. Digitaliseringen beskriver dels de maskiner och de program som används, de metoder (tekniker) som används och de olika samhällsnivåer som digitaliseringen påverkar, bland annat arbetsmiljön i olika former.

Hon ställde frågan, om vi måste digitalisera. Vem driver egentligen på digitaliseringen? Slentrianmässigt pratas det ju om att ”skolan måste digitalisera”, ”socialtjänsten måste digitalisera” och ”äldrevården måste digitalisera”. Det talas om digitaliseringens möjligheter utan att det egentligen förklaras vad digitalisering är. Digitaliseringen har egentligen sina rötter i det sena 1700-talet med den begynnande industrialiseringen, och är således inget fenomen som uppstod under 1980-talet, vilket man kanske är förledd att tro. Själva begreppet ”digitalisering” användes först inom den medicinska forskningen, där ordet ”digital” syftar på digitalis = fingerborgsblomman!

Utvecklingen mot en digitalisering av samhällsfunktioner drivs nu centralt utifrån ett stockholmsperspektiv i Sverige och dominanta människor i olika institutioner påverkar designen av och utvecklingen av den nya digitala tekniken. Detta leder till att stora delar av befolkningen kan ställas utanför denna utveckling1.

Teknikutvecklarna är duktiga på sina saker, men de kan inte göra tekniken begripliga för befolkningens majoritet. Det är därför nödvändigt att fler människor släpps in i den nya teknikutvecklingen och få vara delaktiga i definieringen av innehållet. Människor måste egentligen redan som små få möjligheter att vänja sig vid den nya tekniken, kunna peta i den och prova på tekniken för att sedan kunna vara bekväma med den.

Katarina behandlar ett exempel på hur existentiella frågor kan komma in i den digitala världen. Det handlar om Greta Thunberg och hennes engagemang för klimatet och hur hon har kunnat nå ut till barn och ungdomar med sitt budskap, som faktiskt gäller dessa barns och ungdomars framtidsperspektiv på planeten.

I bilden nedan kan vi se hur samspelet mellan människa och digitala system teoretiskt sätt kan tänkas fungera.

Samspelet mellan människa och digitala system teoretiskt sätt kan tänkas fungera.

Frågan är ju, om den digitala världen håller på att bli enklare att hantera än den analoga och jag tyckte inte att föredraget gav något svar på den frågan2. Däremot gav det en inblick i hur komplicerad verkligheten och utvecklingen är, och det är nog inte helt lätt för ”vanliga” människor att bli involverade i bankers, företags och myndigheters digitaliseringsutveckling för att få med de existentiella aspekterna i processen. Jag har svårt att tänka mig att banker som exempel skulle bjuda in vanliga kunder och användare och tillåta oss att ”peta” i deras programutveckling!

Eftermiddagen fortsatte sedan med intressanta föredrag och diskussioner om Artificiell Intelligens (AI).

Sammanfattningsvis kan jag säga, att det var intressant att följa dagens program, men det är också ansträngande att sitta timmavis och följa föredrag och diskussioner på en dataskärm, ibland med problem med ljudet också. Jag hoppas innerligt, att det inte är denna digitaliserade framtid som väntar oss alla runt covid19-hörnet.


Fotnoter.

1 Internetstiftelsen visar ju till exempel i sina årliga rapporter att omkring en miljon svenskar, främst äldre, hamnar i samhällets utkanter eftersom de inte behärskar centrala delar av den digitala världen.

2 Om vi tittar på Skånetrafikens totala digitalisering av biljettförsäljningen i december 2019 kan vi ju konstatera att det absolut inte blev enklare för oss konsumenter att använda oss av kollektivtrafiken. Förändringen ledde till en massa krångliga regelverk och olika biljettyper som kan köpas in på olika inköpsställen, eller inte. Och allt detta krångel måste den enskilde resenären hålla koll på; och klarar man inte av det så får man avstå från att resa eller betala dyra avgifter om man skulle ha skaffat fel biljettyp. Definitivt ingen förenkling här inte!

SeniorNet Malmö 23 år

SeniorNet Malmös årsstämma 2020

Källa: Bredband2

SeniorNet Malmö höll årsstämma fredagen den 3 juli 2020. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen hölls stämman med videotjänsten Zoom enligt tidigare beslut av SeniorNet Malmös styrelse.

Årsstämman samlade ett tjugofemtal medlemmar som under två timmar fick ta del av föreningens stämmoförhandlingar.

Föreningen fyller ett viktigt syfte

För att hjälpa de av föreningens medlemmar som var osäkra på sättet att kommunicera online på distans hade föreningen förberett med kurser och information om handhavandet av videotjänsten Zoom. Under registrering och insläpp till årsstämman erbjöds även god hjälp med inloggning och svar på frågor av olika slag.

Denna form av kommunikation kommer att bli mer och mer vanlig i framtiden och det är angeläget att våra seniorer får möjlighet att ta del av dessa digitala tjänster. Deltagarantalet till föreningens årsstämma vittnar om ett stort intresse och är ett fint tecken på att SeniorNet Malmö fyller ett viktigt syfte för kommunens seniorer.

Stämmoförhandlingar

Nu var det dags för årsstämman. Ordförande Dan Östergaard öppnade stämman och föreslog Mimmi Garpebring till stämmoordförande vilket beslutades av medlemmarna. Till sekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Presidiet
Till höger på bild Mimmi Garpebring, stämmoordförande och till vänster Ingrid Lindberg, sekreterare. Här från föreningens årsstämma 2019.

Föredragningar

Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas årsberättelse samt fastställande av bokslut gjordes muntligt och delades på bildskärm. Årsstämman gav styrelsens ansvarsfrihet. Därefter drogs verksamhetsplan och budget för 2020.

Val av ordförande

Till föreningens ordförande valdes Dan Östergaard, omval 2 år.

Val till styrelse

Till styrelsen invaldes Ingrid Nordén, omval 2 år och Lisbeth Hansson, omval 2 år. Till suppleanter valdes Lola Larsson, omval 1 år och Anette Hedén, nyval 1 år.

Val till valberedning

Uppdrogs åt styrelsen att få fram under året.

Val till revisorer

Till revisorer valdes Hans Hellström, Håkan Werner och revisorssuppleant Ingrid Dahlgren. Till auktoriserad revisor valdes Peter Rankell, Grant Thornton.

Trivsam årsstämma

Mimmi Garpebring har skött ordförandeskapet med bravur under de tre tidigare årsstämmorna så även i år på denna vår första digitala stämma. Förhandlingarna gick lätt och smidigt med Mimmi vid klubban och Ingrid vid protokollet, överlag en mycket trivsam årsstämma.

Mimmi avtackades för sin insats med varm applåd.

Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter årsstämmans avslut kallade föreningens ordförande Dan Östergaard till ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
 • Ingrid Nordén, kassör
 • Janne Andersson, ledamot
 • Lisbeth Hansson, ledamot
 • Lola Larsson, suppleant
 • Anette Hedén, suppleant

Styrelsens tack till föreningens medlemmar

Vi i styrelsen önskar framföra ett hjärtligt tack till alla er som deltog under SeniorNet Malmös årsstämma 2020 och gjorde den till en fin upplevelse!

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

Kallelse till Seniornet Malmös årsstämma 2020

Källa: Bredband2

Kallelse

Härmed kallar SeniorNet Malmös styrelse till ordinarie årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen har styrelsen beslutat att årets stämma ska hållas digitalt med videotjänsten Zoom.

Tid och plats

Tid: Fredag den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00

Plats: Digitalt möte med videotjänsten Zoom. Tillfälle att testa och bekanta sig med Zoom kommer ges för de som anmält sig till årsstämman. Datum för dessa tillfällen meddelas senare med e-post.

Program

13:00 Registrering och insläpp
14:00 Stämmoförhandlingar

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av stämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Godkännande av mötesordningen.
 9. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 10. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 11. Fastställande av bokslut.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 13. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 14. Fastställande av arvoden.
 15. Fastställande av extra föreningsavgift.
 16. Fastställande av årsavgift.
 17. Val av ordförande.
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 19. Val av revisorer samt ersättare.
 20. Val av valberedning.
 21. Inkomna motioner före den 31 december 2019.
 22. Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsmötet.
 23. Årsstämman avslutas.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på: https://www.seniornetmalmo.se/om-oss/arsstamma/

Anmälan

Anmälan görs senast fredag den 26 juni 2020 via mejl till kansli@seniornetmalmo.se

Varmt välkommen önskar SeniorNet Malmö!

Digitala tjänster lyfter äldre ur ensamhet

Källa: Bredband2

Många äldre som uppmanas att stanna hemma för att undvika coronasmitta har svårt att få till tekniken, men digitala tjänster är ett sätt för dig som är äldre att minska känslan av isolering, uppdatera dig och må bättre.

Därför behöver äldre tillgång till internet

 • Hålla kontakt med familj och vänner.
 • Hålla sig uppdaterad om vad som händer i omvärlden.
 • Underhållning och sysselsättning.
 • Handla på nätet, matvaror, mediciner.
 • Läkarbesök på nätet när man inte ska gå till vårdcentralen.
 • Hålla koll på sin vårdjournal.
 • Betala sina räkningar.

Läs om detta på Internetstiftelsen. SeniorNet kan hjälpa dig att installera och testa olika appar. Ring eller skicka mail till vårt kansli.

Kom igång med videosamtal

Det kan vara krångligt att komma igång med videosamtal, men hjälp finns. Här listar vi några webbplatser där du kan få tips och stöd om du har en smart telefon.

 • Dataprata är en gratistjänst riktad till äldre och datorovana som behöver hjälp med att komma igång med video, ljud och bild för att hålla kontakt med anhöriga. Du börjar med att uppge om du använder dator, Iphone eller Android och får sedan anpassat stöd utifrån din situation. Läs mer på Datapratas webbplats.
 • Telias guide för att komma igång med videosamtal (ladda ned dokumentet med guiden).
 • SeniorNet Kungsholmens steg för steg-guide för videosamtal (ladda ned dokument med guide för videosamtal).
 • Seniorsurfarna är en tv-serie från UR där du lär dig mer om hur du gör för att använda digitala tjänster, vad du kan göra utan att fastna i tekniken. Till alla avsnitt och mer om Seniorsurfarna.

Tips på underhållning på nätet

När konserter, teaterföreställningar och spelningar är inställda finns mycket att hämta på nätet. Här kommer ett litet axplock av det som finns tillgängligt.

Underlätta din vardag med digitala tjänster

Källa: Bredband2

För dig som håller dig i hemma i karantän kan vi tipsa om en del saker som du kan göra på internet för att underlätta din vardag.

 • Videosamtal med nära och kära
 • Hålla kontakten på sociala medier
 • Betala räkningar
 • Beställa hem mat från livsmedelsbutiker
 • Beställa hem dryck från Systembolaget
 • Göra läkarbesök på nätet
 • Läsa din vårdjournal
 • Beställa hem medicin från apoteket
 • Se på TV och film på nätet
 • Läsa nyheter
 • Låna e-böcker, ljudböcker och film på bibliotekets hemsida
 • Lyssna på musik t.ex. med Spotify
 • Se på teater och konserter
 • Upptäcka världen med Google Earth.

Mycket av detta kan våra handledare hjälpa dig med.

Ring vårt kansli för support.

Inbjudan till SeniorNet Malmö årsstämma 2020

Inbjudan till SeniorNet Malmös årsstämma 2020

Källa: Bredband2

Årsstämma i SeniorNet Malmö kommer att hållas fredagen den 20 mars 2020 i konferenslokal Valhall på Bellevue Park, Malmö.

Vi startar dagen med kaffe/te och tårta och bjuds därefter på besök från vår samarbetspartner Neki. Efter årsstämman följer ett föredrag av Johanna Svan om boken Digitanten.

Program
13:00-13:45 Registrering och insläpp
13:00 Kaffe/te och tårta
14:00 Neki
14:30 Stämmoförhandlingar
15:30 Föredrag av Johanna Svan

Anmälan senast fredag den 28 februari till kansli@seniornetmalmo.se eller på tel. 0720-44 46 47.

Årsmöteshandlingar kommer läggas ut på https://www.seniornetmalmo.se/om-oss/arsstamma/

Med vänlig hälsning

Styrelsen för SeniorNet Malmö  

Stadsbiblioteket Lärcenter

SeniorNet Malmö i samarbete med Stadsbiblioteket

Källa: Bredband2

Vi har den stora glädjen meddela att SeniorNet Malmö öppnar ett nytt IT-café på Malmö Stadsbiblioteket Lärcenter tisdag den 14 januari 2020.

Samarbetet med Stadsbiblioteket är ett gemensamt initiativ med syftet att hjälpa och stötta Malmös seniorer med att ta del av det digitala samhället, lära sig hantera datorer, smarta telefoner och surfplattor samt appar och samhällstjänster.

Lärcentrets mindre lokal med bord och skrivare.

SeniorNet Malmö förfogar över lärcentrets öppna, ljusa och luftiga lokaler där det finns stationära datorer med allehanda multimediaprogram samt pin-maskin och A2-skrivare med mera. Det finns även fina möjligheter hålla kurser och föredrag.

MediaLab på Stadsbiblioteket.

Vi ser framemot ett givande samarbete och många spännande möten med våra besökare.

IT-café Stadsbiblioteket håller öppet tisdagar kl. 10-12 med start tisdag den 14 januari 2020.

Varmt välkomna!