Hoppa till innehåll

SeniorNet Malmös medlemsträff den 17 november 2023

Vice ordförande Ingrid Lindberg hälsade välkommen

Det var skönt att komma in i värmen på Valhall efter en kall och blåsig cykelfärd denna novemberdag. SeniorNet Malmös styrelse organiserar några medlemsmöten varje säsong, och de har intressanta teman och är välbesökta. Så även denna fredagseftermiddag. Många av föreningens medlemmar var på plats redan en god stund innan programmets början och det låg ett förväntansfullt sorl i luften. När programmet startade hade mellan fyrtio och femtio personer slutit upp.

Kommunalråd Anders Rubin

Vice ordförande Ingrid Lindberg hälsade välkommen och presenterade kommunalråd Anders Rubin, som bland annat ansvarar för äldreomsorgen i Malmö stad och som deltog under en del av medlemsmötet. Anders höll ett kort anförande om problemen kring den ofrivilliga ensamheten i digitaliseringens spår och Malmö stads förebyggande arbete med problemen.

SeniorNet Malmös vice ordförande Ingrid Lindberg hälsade gäster och medlemmar välkommen.
Kommunalråd Anders Rubin besökte medlemsträffen.

Boomcom med Fredrik Lenton

Från vänster, ledamot Per Tranström i samspråk med Fredrik Lenton, medgrundare av Boomcom.

Som första programpunkt lämnades ordet till Fredrik Lenton, som presenterade Boomcom, en digital mötesplats speciellt utvecklad för seniorer.  Det är fråga om en egen reklamfri community för äldre. Litet i stil med Facebook med olika former av kontaktmöjligheter för dess medlemmar. Det finns också en stor mängd sakkunniga personer anslutna till plattformen och dessa kan ge råd och tips i olika angelägna frågor.

Syninstruktörerna med Tom Nilsson och Kristina Johansson

Tom Nilsson och Kristina Johansson från Syninstruktörerna berättar om deras uppdrag.

Så tog Tom Nilsson och Kristina Johansson över stafettpinnen. De arbetar som syninstruktörer i Malmö stad och ger stöd och service till personer med synnedsättningar. Det behövs inget biståndsbeslut för att få kontakt med en syninstruktör, det räcker med ett telefonsamtal eller ett mejl. I deras uppdrag ingår bland annat att motivera till rehabilitering, hjälpa till med att hitta lämpliga hjälpmedel till hemmet, träning i att klara sig med en synnedsättning, stöd vid besök på ögonmottagningen och bibliotekets talboksavdelning. De kan informera om samhällsservice, olika kurser, föreningar, och aktiviteter. Rådgivning och information kan också ges till de berörda personernas anhöriga. Tom och Kristina gör även hembesök och all service är kostnadsfri.

SeniorNet Malmös bussreklam

Per Tranström visar SeniorNet Malmös reklamfilm.
SeniorNet Malmös reklamfilm för visning på Malmös lokalbussar (Tid 27s).

Efter pausen med en stärkande kopp kaffe och en hembakt (?) kam var det dags för träffens huvudnummer, information från Skånetrafiken. Inledningsvis visade Per Tranström från styrelsen SeniorNet Malmös helt nyligen färdigproducerade informationsslinga som ska visas på lokaltrafiken under senare delen av november. Den är kort men slagkraftig och informativ och kan förhoppningsvis väcka intresse för föreningen bland ännu fler seniorer.

Skånetrafiken med Gabriella Bergqvist

Gabriella Bergqvist från Skånetrafiken informerar om deras verksamhet.

Affärsutvecklare Gabriella Bergqvist informerade sedan om Skånetrafiken. Hon tog upp olika funktioner i verksamhetens appar, betalkort, resekort och färdtjänstappen. Det var en gedigen information om hur de olika biljettsystemen och betalsystemen fungerade och alla möjliga rabatter som det går att få under dygnets olika timmar och beroende på kundens bakgrundsdata. Det ligger nu också ett förslag på att införa en särskild seniorrabatt för resor i hela Skåne. Ibland ställer jag mig dockfrågan, om det faktiskt inte skulle vara enklare för alla, både för Skånetrafiken och för oss resenärer, om alla rabatter avskaffades och biljettpriserna generellt sett sänktes med motsvarande belopp för alla resande.

Det ställdes också många frågor till föredragshållarna under detta välbesökta och informativa medlemsmöte. När alla föredragshållare blivit avtackade med en vacker blombukett var medlemsmötet slut för den här gången.

Péter Bódis

Läs mer information här:

Boomcom

Skånetrafiken

Syninstruktören