Hoppa till innehåll

Valet 2022 – politikerutfrågning

PRESSMEDDELANDE 2022-08-08

Pressmeddelande: Politikerutfrågning om digitaliseringens konsekvenser för äldre och personer med funktionshinder

SeniorNet Malmö anordnar i samarbete med Stadsbiblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan en politikerutfrågning onsdagen den 24 augusti 2022 på Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg i Röda rummet. Utfrågningen äger rum mellan kl. 13:00 – 15:00 och är öppen för allmänheten.

Digitaliseringen i Sverige går nu med en rasande fart och drivs på inte minst av våra folkvalda politiker på olika nivåer. Den positiva sidan av digitaliseringen är de interna effektivitetsvinster som företag och myndigheter kan göra. Men den negativa sidan är en mer och mer svårbegriplig vardag för stora grupper i samhället. Dit hör bland annat äldre och personer med funktionshinder. Problemen för dessa grupper tilltar, när den personliga kontakten ersätts med besvärliga och obegripliga hemsidor, anonyma telefonnummer, långa väntetider och hänvisning till interna handlingsplaner och rutiner. Denna utveckling leder till ett socialt och personligt utanförskap i samhället. 

– Det är därför en angelägen fråga, hur politiker i Malmö ställer sig inför den fortsatta digitaliseringen av sina verksamheter i Malmö. Vi måste skapa förutsättningar för seniorer att tillgodoräkna sig digitaliseringens positiva effekter, säger Dan Östergaard, ordförande i SeniorNet Malmö. 

Syftet med utfrågningen är 

  • att dels lyfta fram seniorers digitala utanförskap i Malmö och dels 
  • att få svar från politikerna om vad de tänker göra för att förbättra seniorers möjlighet att bli digitalt delaktiga i dagens moderna samhälle i Malmö. 

Följande politiker kommer att deltaga: 

Moderator: Lisa Kirsebom 

Ladda ned affisch i pdf-format

Efter en inledande presentation av de inbjudna politiska representanterna blir det politikerutfrågning med frågor från allmänheten. Arrangörerna räknar med många besökare eftersom ämnet är så angeläget. 

AGENDA
Kl. 13:00-13:05SeniorNet Malmö hälsar välkommen till politikerutfrågningen
Kl. 13:05-13:10Moderator Lisa Kirsebom har ordet
Kl. 13:10-13:20Lisa Kirsebom presenterar partierna
Kl. 13:20-14:00Partierna presenterar sig (turordning lottas)
Kl. 14:00-14:05Paus
Kl. 14:05-14:20Frågestund
Kl. 14:20-14:55Sammanfattning 5 minuter per parti
Kl. 14:55-15:00Avslutning med SeniorNet Malmö och Lisa Kirsebom
Kl. 15:00Mingel och fika

För mera information om denna politikerutfrågning, kontakta Dan Östergaard, ordförande SeniorNet Malmö, e-post: dan@seniornetmalmo.se. 

SeniorNet Malmö är den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik. 

Politikerutfrågning om digitaliseringens konsekvenser för äldre och personer med funktionshinder.

Inför valet 2022

Presentation av moderator Lisa Kirsebom


Inför valet 2022

Presentation av politikerna