Kurser

Kurser

Gå en kurs hos SeniorNet Malmö

Våra kurser tar upp aktuella och relevanta ämnen inom den digitala världen och ges av föreningens utbildade kursledare. Kurserna är anpassade för äldre och hålls i ett lugnt tempo med instruktiva övningar, repetitioner och frågestunder.

Kursavgifter

Medlemmar i föreningen betalar endast 450 kr per kurs. Även icke medlemmar har tillträde till våra kurser, men de betalar då en högre kursavgift på 600 kr per kurs. Förutom medlemsförmånen med lägre kursavgifter har medlemmar dessutom möjlighet att få hjälp mellan tillfällena och efter kursens avslut av handledare på föreningens IT-caféer.

Distanskurser

Med anledning av coronapandemin flyttar vi ut vår verksamhet till digitala kanaler där du kan delta i distanskurser och föredrag online. För frågor om distanskurserna kontakta kursadministratör Ingrid Lindberg, e-post kansli@seniornetmalmo.se, tel. 0720-44 46 47.