Hoppa till innehåll

Årsstämma

SeniorNet Malmös årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad.

Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, ska ske minst fyra veckor före mötet och ska ske med elektronisk post och på hemsidan.

En medlem har rätt få en motion behandlad under årsstämman, under förutsättning att styrelsen fått motionen innan det årsskifte som föregår årsstämman.

Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Årsstämma 2022

SeniorNet Malmös styrelse kallade till ordinarie årsstämma lördag den 19 mars 2022 kl. 14:00 på Bellevue Park, konferenslokal Valhall, Eddagatan 3, Malmö.

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2022
Länk till protokoll (pdf, 0,493MB)

Inbjudan
Inbjudan till årsstämman 2022
Länk till inbjudan (pdf, 0,064Mb)

Kallelse
Kallelse till årsstämman 2022
Länk till kallelse (pdf, 0,056Mb)

Stadgar
SeniorNet Malmö stadgar reviderade 2018-03-16
Länk till stadgar (pdf, 0,213Mb)

Förslag till mötesordning
Förslag till mötesordning för årsstämman 2022
Länk till förslag till mötesordning (pdf, 0,090Mb)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2022
Länk till valberedningens förslag (pdf, 0,049Mb)

Revisionsberättelse
Internrevisorernas revisionsberättelse för år 2021
Länk till revisionsberättelse (pdf, 0,770Mb)

Externrevisorernas Granth Thornton revisionsberättelse för år 2021
Länk till revisionsberättelse (pdf, 2,416Mb)

Ekonomisk berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2021
Kontakta kansliet för att ta del av ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021
Kontakta kansliet för att ta del av verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2022 och 2023
Kontakta kansliet för att ta del av verksamhetsplan