• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Valberedning

Mötesklubba

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Håkan Werner
Sammankallande
E-post
Stefan Bolin
E-post