Valberedning

Mötesklubba

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Lennart Sörensson
Sammankallande
E-post
Anne Juhlin
E-post