Valberedning

Mötesklubba

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Vakant

Styrelsen har i uppdrag att försöka få en valberedning.