Valberedning

Mötesklubba

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Anne Juhlin
Sammankallande
E-post
Åsa Ericsson
E-post
Lennart Sörensson
E-post