• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Styrelse

Mötesklubba

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande

Vision och övergripande ansvar

E-post
Ingrid Lindberg
Vice ordförande / sekreterare

Ansvarig för kansli och medlemsregister

E-post
Ingrid Nordén
Kassör

Ekonomiansvarig

E-post
Lisbeth Hansson
Ledamot

Trivselansvarig för styrelse- och föreningsträffar

E-post
Amanda Weidstam
Ledamot

Ansvarig för extern kommunikation

E-post
Janne Andersson
Suppleant

Webbansvarig

E-post
Lola Larsson
Suppleant

Ansvarig för medlemsträffar

 

E-post