Styrelse

Mötesklubba

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande

Vision och övergripande ansvar.

E-post
Ingrid Lindberg
V.ordf / sekreterare

Ansvarig för kansli och medlemsregister.

E-post
Ingrid Nordén
Ledamot / kassör

Ekonomiansvarig.

E-post
Janne Andersson
Ledamot

Webbansvarig.

E-post
Lisbeth Hansson
Ledamot

Trivselansvarig för styrelse- och föreningsträffar.

E-post
Anette Hedén
Suppleant

Kursansvarig

E-post
Lola Larsson
Suppleant

Hjälp vid medlemsträffar.

 

E-post