• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Styrelse

Mötesklubba

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande

Vision och övergripande ansvar.

E-post
Ingrid Lindberg
Vice ordförande / sekreterare

Ansvarig för kansli och medlemsregister.

E-post
Ingrid Nordén
Kassör

Ekonomiansvarig.

E-post
Lisbeth Hansson
Ledamot

Trivselansvarig för styrelse- och föreningsträffar.

E-post
Amanda Weidstam
Ledamot
E-post
Janne Andersson
Suppleant

Webbansvarig.

E-post
Lola Larsson
Suppleant

Hjälp vid medlemsträffar.

 

E-post