• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Förtroendevalda

Förtroendevalda

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Håkan Werner
Sammankallande
E-post
Stefan Bolin
E-post

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete.

Petter Rankell
Auktoriserad revisor - Grant Thornton
E-post
Hans Hellström
Revisor
E-post
Ingrid Dahlgren
Revisorssuppleant
E-post

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande

Vision och övergripande ansvar

E-post
Ingrid Lindberg
Vice ordförande / sekreterare

Ansvarig för kansli och medlemsregister

E-post
Ingrid Nordén
Kassör

Ekonomiansvarig

E-post
Lisbeth Hansson
Ledamot

Trivselansvarig för styrelse- och föreningsträffar

E-post
Amanda Weidstam
Ledamot

Ansvarig för extern kommunikation

E-post
Janne Andersson
Suppleant

Webbansvarig

E-post
Lola Larsson
Suppleant

Ansvarig för medlemsträffar

 

E-post