• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Föreningen

Mötesklubba

Föreningen

Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och partipolitiskt obunden förening öppen för alla seniorer som vill lära sig IT.

Vår historia

SeniorNet grundades i USA 1986. SeniorNet Sweden startades 1997 av expertgruppen i regeringens IT-kommission. Idag samlar riksföreningen ca. 9000 medlemmar fördelade på ett fyrtiotal anslutna föreningar runt om i landet.

SeniorNet Malmö startade sin verksamhet 1997 och är sedan 1999 registrerad som ideell förening. Vi har idag över 550 medlemmar med verksamhet på ett tiotal IT-caféer i Malmö med omnejd. Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering är ledord i all vår verksamhet.

Vårt ändamål

Vårt ändamål är att främja äldre personers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster och verka för att möjligheter att använda denna teknik ska anpassas till äldre personers behov, samt informera och utbilda äldre personer i användandet av dagens och morgondagens informationsteknik, IT.

Vår verksamhet

Vår verksamhet är att inom IT-området för äldre personers behov bland annat arbeta för:

– att skapa lämpliga fysiska och elektroniska arbetsplatser
– att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
– att utveckla läromedel och hjälpmedel
– att ställa krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
– att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
– att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.