• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Arbetsgrupper

Mötesklubba

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper stärker gemenskapen i föreningen och får verksamheten att fungera. Du som är medlem är mer än välkommen att bidra genom att delta i någon av våra arbetsgrupper.

Känner du att du kan och vill bidra kan du anmäla dig till arbetsgrupperna genom att kontakta oss på 0720-44 46 47 eller kansli@seniornetmalmo.se


Arbetsgrupp evenemang

Ingrid Lindberg
Gruppledare
E-post
Janne Andersson
Lola Larsson
E-post

Arbetsgrupp internutbildning

Vakant

Arbetsgrupp kursverksamhet

Anette Hedén

Kursansvarig

E-post
Ingrid Lindberg

Ansvarig för kursadministrationen.

E-post

Arbetsgrupp sponsring och bidrag

Håkan Werner

Sammankallande

Epost
Peter Bodís
Epost

Arbetsgrupp statistik och deltagarlistor

Peter Bodís

Ansvarig för statistik

Epost

Arbetsgrupp extern kommunikation

Amanda Weidstam
Gruppledare
Epost
Janne Andersson

Webbmaster

Epost
Ingrid Liindberg
Epost