Arbetsgrupper

Mötesklubba

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper stärker gemenskapen i föreningen.

Arbetsgrupp evenemang

Ingrid Lindberg
Gruppledare
E-post
Janne Andersson
Lola Larsson
E-post

Arbetsgrupp kursverksamhet

Mats Agrell
Gruppledare
E-post
Ingrid Lindberg
Kursadministratör
E-post
Håkan Werner
E-post
Dan Östergaard
E-post

Arbetsgrupp sponsorer

Håkan Werner
Gruppledare
E-post
Péter Bódis
E-post

Arbetsgrupp statistik och deltagarlistor

Péter Bódis
Gruppledare

Ansvarig för statistikrapporter.

E-post
Åsa Ericsson

Ansvarig för närvaro- och deltagarlistor.

E-post

Arbetsgrupp webb och social media

Dan Östergaard
Gruppledare
E-post
Janne Andersson
Webbmaster
E-post