Hoppa till innehåll

Om oss

Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och partipolitiskt obunden förening öppen för seniorer som vill lära sig digital teknik.

Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering är ledord i all vår verksamhet.

Vår historia

SeniorNet grundades i USA 1986. SeniorNet Sweden startades 1997 av expertgruppen i regeringens IT-kommission. SeniorNet Malmö startade 1997 och är sedan 1999 registrerad som ideell förening.

SeniorNet Malmö är den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik.

Vårt ändamål

Vårt ändamål är att främja seniorers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster och verka för att möjligheter att använda denna teknik ska anpassas till seniorers behov, samt informera och utbilda seniorer i användandet av dagens och morgondagens informationsteknik, IT.

Vår verksamhet

Vår verksamhet är att inom IT-området för seniorers behov bland annat arbeta för:

  • att skapa lämpliga fysiska och digitala arbetsplatser
  • att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
  • att utveckla läromedel och hjälpmedel
  • att ställa krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
  • att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
  • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

Globala målen

SeniorNet Malmö verkar för att Globala målen ska bli verklighet.

3 God hälsa och välbefinnande

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

4 God utbildning

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

10 Minskad ojämlikhet

SeniorNet Malmö ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet.