Hoppa till innehåll

SENIORNET MALMÖ

Om SeniorNet Malmö


Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och partipolitiskt obunden ideell förening.

SeniorNet Malmö är den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik.

Historik

SeniorNet grundades i USA 1986. SeniorNet Sweden bildades 1997 av expertgruppen i regeringens IT-kommission, samma år grundades SeniorNet Malmö.

Syfte

SeniorNet Malmös syfte är att främja seniorers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster och verka för att möjligheter att använda denna teknik ska anpassas till seniorers behov, samt informera och utbilda seniorer i användandet av dagens och morgondagens informationsteknik, IT.

Vision

SeniorNet Malmös vision är ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer.

Värdegrund

SeniorNet Malmös värdegrund är demokrati, jämställdhet och antidiskriminering.

Verksamhet

SeniorNet Malmös verksamhet är att inom IT-området för seniorers behov bland annat arbeta för:

  • att skapa lämpliga fysiska och digitala arbetsplatser
  • att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
  • att utveckla läromedel och hjälpmedel
  • att ställa krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
  • att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
  • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

Globala målen

SeniorNet Malmö verkar för att Globala målen ska bli verklighet.

SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

SeniorNet Malmö ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet