fbpx

Ledarnätet

Ledarnätet

Du är betydelsefull

Som ledare är du viktig för SeniorNet Malmö. Du möter medlemmar, delar med dig av dina kunskaper och är vårt ansikte utåt.

Här på ledarnätet hittar du tips, material och ledarutbildningar.

Ledarutbildning

Cirkelledarutbildningarna arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkelledarutbildning grund eller motsvarande utbildning inom ett bildningsförbund är obligatorisk för handledare och kursledare i SeniorNet Malmö.

Ledarutbildningen är kostnadsfri och fika ingår. Anmälan dig senast 14 dagar innan kurstillfället till Emma Eriksson Olsson på Studieförbundet Vuxenskolan: emma.erikssonolsson@sv.se

Cirkelledarutbildning grund

Denna utbildning ger dig:
– Grundläggande kunskaper kring folkbildning och folkbildningens pedagogik samt förståelse för rollen och din betydelse som cirkelledare.
– Erfarenhet och metodik för att kunna möta deltagare på deras egen nivå.
– Verktyg för att medverka till cirkelns utveckling och deltagarnas lärprocesser.
– Metoder för att utveckla ditt ledarskap genom dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningstillfällen

Datum: 2019-09-17
Tid: kl. 17:30-20:30
Plats: SVs lokal Grynbodgatan 20, Malmö

Datum: 2019-09-25
Tid: kl. 17:30-20:30
Plats: SVs lokal Garnisonsgatan 7 A, Helsingborg

Datum: 2019-11-20
Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: SVs lokal Östra Vallgatan 10, Kristianstad

Cirkelledarutbildning fördjupning

Ledarutbildning för dig som gått grundutbildningen.

Denna utbildning ger dig:
– Fördjupade kunskaper inom ovan områden. Framförallt ges tid till en djupare förståelse för bland annat grupprocesser och konflikthantering.

Utbildningstillfällen

Datum: 2019-11-12
Tid: kl. 17:30-20:30
Plats: SVs regionkontor Fabriksgatan 2 F, Lund