• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Ledarnätet

Ledarnätet

Du är betydelsefull

Som ledare är du viktig för SeniorNet Malmö. Du möter medlemmar, delar med dig av dina kunskaper och är vårt ansikte utåt.

Här på ledarnätet hittar du tips, material och ledarutbildningar.

Ledarutbildning

Cirkelledarutbildningarna arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkelledarutbildning grund eller motsvarande utbildning inom ett bildningsförbund är obligatorisk för handledare och kursledare i SeniorNet Malmö.

Cirkelledarutbildning grund

Denna utbildning ger dig:
– Grundläggande kunskaper kring folkbildning och folkbildningens pedagogik samt förståelse för rollen och din betydelse som cirkelledare.
– Erfarenhet och metodik för att kunna möta deltagare på deras egen nivå.
– Verktyg för att medverka till cirkelns utveckling och deltagarnas lärprocesser.
– Metoder för att utveckla ditt ledarskap genom dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningstillfällen

Inga planerade utbildningar för tillfället.

Cirkelledarutbildning fördjupning

Ledarutbildning för dig som gått grundutbildningen.

Denna utbildning ger dig:
– Fördjupade kunskaper inom ovan områden. Framförallt ges tid till en djupare förståelse för bland annat grupprocesser och konflikthantering.

Utbildningstillfällen

Inga planerade utbildningar för tillfället.