• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Engagera dig

Engagera dig

Engagera dig. Du behövs!

Vare sig du blir medlem, hjälper till som ledare, ställer upp som volontär eller skänker ett bidrag kommer du göra skillnad för Malmös seniorer.