• 0720-44 46 47
 • kansli@seniornetmalmo.se

Nyheter

Post- och telestyrelsen

SeniorNet Sweden tilldelas anslag av Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat SeniorNet Sweden ett större anslag för att ta fram en skräddarsydd handledarutbildning vars syfte är att öka seniorers digitala delaktighet.

Målet är att handledare inom hela SeniorNets Swedens nätverk ska få pedagogiskt stöd och verktyg för att möta behoven hos medlemmar med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Behovet av en handledarutbildning har vi haft länge, så vi ser verkligen fram emot projektet, säger Krister Carlsson på SeniorNet Sweden

Eftersom utbildningen ska kunna nå handledare runt om i landet kommer materialet vara utformat för självlärande på distans, med videor och text/bild baserat material. Materialet tas fram i nära samarbete med erfarna handledare och projektet kommer även att organisera handledarträffar.

Projekt i samarbete med Funka

Projektet genomförs i samarbete med Funka och vänder sig till seniorer som är antingen aktiva i SeniorNets föreningar eller som redan är eller kan tänka sig att bli handledare för andra seniorer som vill lära sig mer om IT.

Med den ökade digitaliseringen känns det här projektet väldigt intressant och spännande, säger Lars Samuelsson, projektledare på Funka. Att få vara med att hjälpa äldre öka sina IT-kunskaperna känns som en väldigt viktig uppgift.

Tanken är att utbildningen ska bidra till att säkra kvalitet och likvärdighet i den handledning som nu erbjuds av SeniorNet i föreningar runt om i landet. Förhoppningen är även att fler seniorer kommer att inspireras att starta upp föreningar genom att de får ökad kunskap och fler verktyg för IT-handledning.

Post- och telestyrelsens pressmeddelande, öppnas i nytt fönster

Funkas pressmeddelande, öppnas i nytt fönster

Årsstämma

Härmed kallar SeniorNet Malmö till ordinarie årsstämma 2019

Vi startar dagen med kaffe och tårta och bjuds därefter på besök från våra samarbetspartners Joint Academy och Doro. Efter årsstämman följer ett föredrag av Leif Corselid – Fångar jag minns.

Leif Corselid är före detta fängelsedirektör som under sina verksamma år har fått möjlighet att träffa en och annan känd och okänd fånge. Leif berättar spännande historier kring dessa människor.

Årsstämma 2019

Plats: Bellevue Park, konferenslokal Valhall, Eddagatan 3, Malmö (ingång vid receptionen)

Datum: fredagen den 22 mars 2019

Tid: kl. 13:00-16:00

Anmälan: senast fredag den 1 mars 2019, via mejl kansli@seniornetmalmo.se eller telefon 0720–444647.

Årsmöteshandlingar: SeniorNet Malmös årsstämma 2019

Program

 • 13:00-13:45 Registrering och insläpp
 • 13:00 Kaffe och tårta
 • 13:50 Joint Academy
 • 14:10 Doro
 • 14:30 Stämmoförhandlingar
 • 15:30 Föredrag av Leif Corselid

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av stämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 9. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 10. Fastställande av bokslut.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 12. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 13. Fastställande av arvoden.
 14. Fastställande av extra föreningsavgift.
 15. Fastställande av årsavgift.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisorer samt ersättare.
 18. Val av valberedning.
 19. Inkomna motioner före den 31 december 2018.
 20. Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsmötet.
 21. Årsstämman avslutas.

Kom och delta på årsstämman du med. Din åsikt gör skillnad!

Varmt välkomna!

Klocka

Nya öppettider IT-caféet Bellevue Park

Vi har gjort en liten ändring beträffande öppettider måndagar på vårt IT-café Bellevue Park.

Från och med den 28/1 har vi öppet måndag kl 13:00 – 16:00.

Övriga dagar i veckan öppettider som tidigare.

Du kan se öppettider för alla våra IT-caféer under rubrik “Här finns vi”.

Välkommen att besöka oss.

Upplysning i vintermörkret!

SeniorNet Malmö bjuder in alla medlemmar till medlemsträffar under fem måndagar. Kom och lyssna på ett kortföredrag med efterföljande frågestund, inom vårt arbetsområde, seniorers användning av IT.

Vi ses i föreningen HjärtLung Malmös lokaler på Möllevångsgatan 40B. Föredraget tar ca en timme och därefter finns möjlighet till frågor och diskussion kring ämnet.

Program

Lagra bilder och dokument i ”molnet” – fördelar, kostnader, risker?

Datum: 2019-01-28. Tid: 14:00-16:00. Föreläsare: Mats Agrell.

Säkerhet på nätet – guide till tryggare uppkoppling på internet

Datum: 2019-02-11. Tid: 14:00-16:00. Föreläsare: Dan Östergaard.

Köpa ny dator – vad skall man tänka på?

Datum: 2019-02-25. Tid: 14:00-16:00. Föreläsare: Dan Östergaard.

Skapa din egen fotobok med dator eller surfplatta

Datum: 2019-03-11. Tid: 14:00-16:00. Föreläsare: Mats Agrell.

Digitalisera dina sparade bilder – introduktion till skanning

Datum: 2019-03-25. Tid: 14:00-16:00. Föreläsare: Mats Agrell.

Stimulerande möten kring IT-frågor

Kaffe och kaka finns att köpa till självkostnadspris. Ge ditt stöd till föreningens verksamhet genom att betala 50 kr i entréavgift vid ingången. Vi är tacksamma om du föranmäler ditt intresse att delta.

Vi hoppas på stimulerande möten kring IT-frågor med våra medlemmar.

Välkommen!

Nytt år 2019, ny termin och nya möjligheter att få nya kunskaper

Vi startar vårens kurser redan i mitten av januari med en fortsättningskurs i Windows 10 för dig som redan har kommit igång och vill lära dig mer. Mats Agrell lär ut menyhantering, utforskaren och andra verktyg i Windows 10 med start den 15 januari. Vill du lära dig mer om att ordna och redigera bilder på datorn startar en annan kurs den 17 januari.

Mer information om kurserna finner du här: Gå en kurs

Juldekoration

Jul- och nyårshälsning

Året börjar lida mot sitt slut och det är snart dags logga ut för julfirande med familj och vänner, men innan dess en tillbakablick på året som gått.

Ett bra år!

Föreningen har haft ett bra år. Det kan vi nu konstatera när vi gör bokslut för det gångna året. Medlemsantalet är stabilt, verksamheten på internetcaféerna utvecklas, ekonomin är solid och fler medlemmar hjälper till med föreningsaktivteterna. Kort och gott, det har varit ett bra år!

Styrelsens arbete

En mycket viktig del i styrelsens arbete har varit att kontinuerligt informera handledare, förtroendevalda och volontärer om föreningens verksamhet och planer. Transparens, demokrati och lyhördhet är viktiga ledord för styrelsen.

Styrelsen har även aktivt knutit kontakter och samarbete med likasinnade organisationer och företag, allt för att fortbilda våra handledare med adekvata utbildningar och möjligheter prova ny teknik.

Press och radio

SeniorNet Sweden omtalas positivt både i press och radio och marknadsföringen har även i år varit väldigt lyckad. Vi kan passa på nämna att tyska TV-kanalen ZDF besökte SeniorNet Malmös internetcafé på Limhamnsbiblioteket för ett reportage om IT och seniorer. Vilken fantastisk reklam för en fantastisk organisation!

Många aktiviteter

Slutligen lite siffror över årets aktiviteter:

 • 1 årsmöte
 • 1 konstituerande möte
 • 1 årsstämma (SeniorNet Sweden)
 • 1 verksamhetskonferens (SeniorNet Sweden)
 • 7 styrelsemöten
 • 5 föreningsträffar
 • 1 budgetmöte
 • 2 kursplaneringsmöten
 • 1 personalmöte
 • 13 internetcaféer
 • 20-tal kurser
 • 1 seniormässa
 • 1 vårlunch
 • 1 jullunch
 • + ett antal utbildningar arrangerade av Fritidsförvaltningen och MIP
 • + ett antal utbildningar, föreläsningar, seminarier och workshops arrangerade av KompetensCenter Idéburna Malmö

Tack för din hjälp!

År 2019 har alla möjligheter bli ett ännu finare år för våra medlemmar!

Handledare – tack för ert fantastiska arbete 2018!

God jul och Gott nytt år till er alla!

Önskar styrelsen för SeniorNet Malmö

Malmö HjärtLung

Fortsatt internetcafé på Möllevången

SeniorNet Malmö i samarbete med Föreningen HjärtLung Malmö fortsätter med internetcafé på Möllevången, ett samarbete som vi hoppas fortsättningsvis ska bli mycket givande för oss alla!

Internetcaféet Möllan har öppet tisdagar kl. 10:00-12:00 i Föreningen HjärtLung Malmö lokal på Möllevångsgatan 40 B.

Handledare: Janne Andersson och Stefan Bolin.

Varmt välkomna till Möllan!


Om Föreningen HjärtLung Malmö

Föreningen HjärtLung Malmö är en ideell förening för personer med hjärt- och/eller lungsjukdom samt deras anhöriga och ingår i Riksförbundet HjärtLung. Kärnverksamheterna är opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och stöd- gemenskap.

Bland livsstilsaktiviteterna har motionsverksamheterna en framträdande roll. Såväl golvgympa som sittgympa och cirkelträning, anpassad för målgrupperna ingår i programmet. Sommartid har vi stavgång och boule.

I föreningens lokal på Möllevångsgatan 40 B förekommer medlemsmöten med föreläsningar med anknytning till hjärta/lunga och annan nyttig information men även lättare program. Studiecirklar anordnas, t ex i stresshantering och ibland anordnas endagars bussturer.

Alla medlemmar får tidningen Status. Vårt Riksförbund har en forskningsfond som anslår medel till patientnära forskning inom våra områden.

Doro

Exklusivt erbjudande från Doro

Doro erbjuder tillsammans med SeniorNet Malmö en exklusiv kampanj på hela 20% på fullt sortiment på Doro.se. En möjlighet för dig som är medlem att spara mycket pengar på ditt inköp av en lättanvänd och modern telefon.

För att ta del av det förmånliga erbjudandet från Doro behöver du en rabattkod som du får när du loggar in här på Mina sidor.

Kampanjen gäller t.o.m. 31 december 2019.

Jultider

Öppettider inför julen

Julen närmar sig och med den tar föreningens alla ideellt engagerade funktionärer och förtroendevalda en behövlig ledighet från föreningsverksamheten. Det innebär rent praktiskt att internetcaféerna håller stängt från och med måndag den 10 december till och med söndag den 6 januari. Verksamheten startar upp som vanligt igen måndag den 7 januari.

Öppettider

För alla medlemmar som inte riktigt vill släppa tangentbordet håller internetcaféet på Bellevue Park öppet ytterligare en vecka den 10-14 december och det under följande tider:

 • 2018-12-10 måndag kl. 09-16 (lunchstängt 12-13)
 • 2018-12-11 tisdag kl. 09-12
 • 2018-12-11 tisdag kl. 13-16 Släktforskning med DIS Syd
 • 2018-12-12 onsdag kl. 09-16 (lunchstängt 12-13)
 • 2018-12-13 torsdag kl. 09-16 (lunchstängt 12-13)
 • 2018-12-14 fredag kl. 09-12


Aktiv

Officeutbildning – ny förmån för medlemmar

Riksföreningen SeniorNet Sweden har tecknat ett avtal med utbildningsföretaget Aktiv.se vilket ger dig som medlem fri tillgång till webbaserad utbildning i hela Microsoft Office 365 och Windows 10.

Licensen gäller under fyra år och bekostas av SeniorNet Sweden och är därmed en ny gratisförmån för medlemmar. Du kan använda licensen på upp till fyra enheter, exempelvis stationär dator, bärbar dator, surfplatta och smart telefon.

För att ta del av medlemsförmånen behöver du en kod som du finner på SeniorNet Swedens medlemssida.