• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Information om digitala bedrägerier

Information om digitala bedrägerier

Text: Péter Bódis.

De elektroniska kurserna och mötena avlöser varandra just nu i dessa svåra och konstiga tider. Jag passade på att följa en informationsträff arrangerad av Swedbank, med rubriken “Bli mer digital, men se upp för bedrägerier“. Det var Dan Fröberg och Therése Wiklund som informerade om farorna för oss användare i den digitala världen.

Bankens utgångspunkt är att den digitala utvecklingen i sig är positiv och att det ligger på oss användare att sätta oss in i den nödvändiga informationen och skydda oss mot potentiella bedragare. Personer som är födda före 1980 måste aktivt lära sig den digitala tekniken, medan personer födda efter 1980 har fått tekniken så att säga given.

Eftersom många digitala bedrägerier är knutna till den utökade handeln via internet tog Dan och Therése sitt avstamp i detta. De såg följande fördelar med den utökade näthandeln:

– Konsumenterna får ett större utbud och bättre priser.
– Det blir lättare att jämföra produkter och priser.
– De beställda varorna levereras till hemmet
.

De råd som de delade med sig av var bland annat följande:

– Man skall helst handla på betrodda sidor, hos välkända företag.
– Om man använder någon form av betalkort skall den användas unikt vid varje inköpstillfälle, man skall alltså inte låta företaget spara några kontouppgifter
.

Det kan vara en idé att ha ett extra bankkort förutom den som är knuten till ett lönekonto eller pensionskonto. Det extra bankkortet kan då fyllas på med en begränsad summa pengar och det går inte att komma åt det bakomliggande kontot med besparingarna. Man kan också ha ett kreditkort, där användaren faktureras och har kontroll över transaktionerna. Om man inte har ett extra bankkort går det att spärra det vanliga kortet så att det inte går att handla på nätet med det.

Det finns olika typer av bedrägerier som man måste ta sig i akt för. Det finns bedrägerier, som bygger på att bedragaren etablerar en social kontakt med och försöker få dig att lämna ut koden till ditt BankID. En annan typ av bedrägerier är så kallade investeringsbedrägerier; dessa går ut på att få dig att satsa litet pengar till en början, för att sedan öka på satsningarna efterhand. De företag som figurerar i dessa sammanhang kan kontrolleras hos finansinspektionen, men det kräver naturligtvis uppmärksamhet och extra arbetsinsatser för den utsatte.

Om man blir uppringd av någon som utger sig för att vara från banken och börjar fiska efter olika koder ska man aldrig lämna ifrån sig någonting. Lägg på luren, kontrollera med bankens kundtjänst (långa väntetider) och gör polisanmälan. Man ska aldrig göra några förhastade åtgärder, utan ta det med knusende ro, avbryta samtalet och kontrollera med sin bank. Att lämna en kod till ett konto ifrån sig är som att lämna sin husnyckel till någon vilt främmande, och det skulle man nog aldrig göra!

Till saken hör, att ett BankID eller en säkerhetsdosa aldrig går att hacka. Bedrägerier kan bara genomföras, om man som användare lämnar ifrån sig sina behörigheter.

Om man har blivit utsatt för någonting ”skumt” ska man alltid kontakta sin bank, de kan hjälpa till.

Vid näthandel ska man aldrig heller betala i förskott för en vara eller en tjänst utan först sedan man fått leveransen och har kunnat granska produkten.

På en deltagarfråga, om man behöver ändra sin BankID-kod ofta svarades det, att det inte är nödvändigt, om man redan från början har skaffat sig en lång och bra kod.

Polisanmälan ska alltid göra vid bedrägeriförsök eller vid genomförda bedrägerier.

Avslutningsvis vill jag kommentera, att den digitala verkligheten naturligtvis underlättar vissa aspekter av vardagslivet, men det har också gett upphov till nya problem som man som användare oväntat kan konfronteras med. Bedragare försöker utnyttja denna osäkerhet och ibland okunnighet hos oss användare och det ligger då ett stort arbete på oss användare att hålla reda på information, vad man kan och ska göra och naturligtvis inte ska göra.

Péter Bódis
Péter Bódis

Excel-expert (arbete med att tolka och bearbeta databaser).