• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Utbildningskonferens 2021

Utbildningskonferens 2021

Text: Dan Östergaard. Krönika: Péter Bódis.

Kommunikation och retorik

SeniorNet Malmös utbildningskonferens 2021 för funktionärer hölls den 30-31 oktober på Bäckaskogs slott i Kristianstad kommun. Syftet med konferensen är att föreningens ideella funktionärer ska ges möjlighet till socialt umgänge och fortutbildning i relevanta ämnen som rör verksamheten och som kommer medlemmarna till gagn.

Temat för årets konferens var “Kommunikation och retorik” med Susanne Hedin från Retorikbyrån i Lund som kursledare. Susanne förmedlade tankar, tips och tekniker för tal och samtal, viktiga kunskaper för att kunna kommunicera klokt och övertygande, både verbalt och ickeverbalt.

Styrelsen ber att få tacka Susanne och alla deltagare för ett härligt visat engagemang och med hopp om att vi kan arrangera en lika givande och trevlig konferens även nästa år.


Konferens och utbildning i kommunikation och retorik på Bäckaskogs slott, 30-31 oktober 2021 – en personlig krönika av Péter Bódis

Konferensresan började litet som förr i tiden, när man åkte på en ”utflykt ut i det blå” med arbetet eller som i vårt fall med en förening. Man visste inte vart färden skulle gå, bara att det skulle bli en trevlig och intressant aktivitet.

Inledningsvis måste det nämnas, att det var härligt att kunna träffas igen IRL som de unga säger, med andra ord på riktigt efter pandemins påtvingade isolering.

Färden gick från Malmö med en angöring i Lund, där fler deltagare gick ombord, och sedan mot nordost genom ett härligt höstlandskap. Medan dimslöjorna tryckte vid horisonten strålade träden i skogar och dungar i höstens alla nyanser i solstrålarna.

Längs med landsvägen

Som en flock får

Står måsarna och trampar

På den bästa åkerjorden

Strax efter Kristianstad började jag ana vart färden skulle. Och mycket riktigt, vår lilla buss svängde av mot Bäckaskogs slott, med anor från 1200-talet. Där blev vi väl emottagna med kaffe och kakor och började så konferensarbetet på direkten i den vackra Mariasalen.

Vår ordförande Dan Östergaard började med en orientering om nuläget efter pandemin. Vi ska göra en nystart med våra verksamheter, marknadsföra vad vi kan erbjuda seniorer och köpa in modern utrustning. Styrelsen har satt som mål, att föreningen ska ha uppemot 1 000 medlemmar fram till år 2023.

Vi var 14 deltagare från SeniorNet Malmö samt en utbildningsledare under konferensdagarna.

Efter en förnämlig lunch, med stärkt bordsduk och med stärkta servetter följde en eftermiddag i aktivitetens och kommunikationens tecken. Med utgångspunkt i det latinska begreppet communicare ledde oss Susanne Hedin från Retorikbyrån i Lund via spännande föreläsningar, olika övningar och grupparbeten genom en eftermiddag i kommunikationens underbara värld. Genom att använda sin röst och sitt kroppsspråk på ett kreativt och levande sätt illustrerade hon på ett mycket grafiskt och oförglömligt sätt den kunskap som hon ville förmedla.

Susannes pedagogik utmärktes bland annat av att

– den är rolig
– hon lyssnar på och bekräftar deltagarna
– den är flexibel
– hon kollar av deltagarnas kunskapsnivå
– och hon är kunnig och engagerad.

Denna metodik kan bli till stor hjälp för handledarna i föreningens fortsatta verksamhet. Tiden flög bokstavligt talat iväg den första eftermiddagen.

Slottets lilla men välfyllda bar öppnade i lagom tid innan den överdådiga trerättersmiddagen. Vi undfägnades med halstrade havskräftstjärtar, skånsk dovhjort och äppeltartare ackompanjerad av ett fint urval viner. Förrätten och efterrätten presenterades raffinerat på svarta skifferskivor.

Hugade konferensdeltagare kunde sedan avrunda kvällen i den trivsamma baren under livlig diskussion av digitaliseringens fortsatta utveckling och vilka nya uppgifter detta ställde på en förening som SeniorNet i Malmö.

Väl trakterad med mat och dryck var det sedan nästan snudd på att jag hade behövt ta en taxi bort till övernattningen i Humlestugan.

Trots en rik flora av spöken i slottet och i dess omgivningar, däribland Karl XV:s Shejk och den olyckliga damen Elvira, sov vi skönt och ostört i den mörka höstnatten. Det mest dramatiska som hände under natten var att den blev en timme längre.

Så randades morgonen den andra dagen. Det var alldeles bleke, något så ovanligt som helt vindstilla i Skåne.

Frukosten serverades i Stallet. Man noterar, att till och med kreaturen bodde ståndsmässigt en gång i tiden på Bäckaskog.

Susanne rivstartade dagens program. Vi började med en diskussion kring hanteringen av olika situationer som kan uppstå i våra verksamheter och de ibland orimligt stora förväntningar som deltagare kan ställa på handledarna.

Tada! Susannes tips till en blivande pedagog.

Det följde sedan fortsatta övningar, grupperna från gårdagen grupperades om och efterhand började det utkristallisera sig en bärande försäljningsargumentation för vad som är bra, ja enastående bra, med SeniorNet Malmö. Det blev många välförtjänta klappar på axlarna.

För att sälja in en verksamhet som vår måste vi ha bra argument, men vi fick också lära oss, att de enskilda argumenten måste byggas under med olika bevis såsom fakta, citat, historiska händelser, och egna erfarenheter. När det gäller argumentering för en sak är det viktigt att pröva både argument för som argument mot saken i fråga.

Avslutningsvis fick vi också en kort presentation och en träning i en metod som heter PITCH. Det handlar om att kort kunna presentera sitt ärende med avsikt att väcka intresse och öppna upp för en fortsatt kontakt.

Fyra grupper presenterade var sin PITCH på ett både roligt och konstruktivt sätt.

Det har varit två händelserika, roliga, engagerande och lärorika dagar för oss deltagare. Ett stort tack därför till styrelsen som har arrangerat och möjliggjort denna upplevelse.

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.