• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Nyårshälsning

Gott Nytt År 2021

Nyårshälsning

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År!

År 2020 börjar lida mot sitt slut, ett år som varit annorlunda för alla, även för oss på SeniorNet Malmö.

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för Malmös föreningsliv. För vår del har det fört med sig att all verksamhet numera sker på internet där vi träffas, pratar och umgås med varandra under trevliga och sociala former.

Det har bjudits på träffar, möten, kurser, föredrag, support och julvaka, allt fritt att delta i för medlemmar.

Till sist riktar vi ett stort varmt tack till alla våra medlemmar, funktionärer, bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta vårt ideella arbete med att hjälpa Malmös seniorer ta del av den digitala världen.

Nu blickar vi framåt mot ett förhoppningsvis bättre 2021.

Gott Nytt År!

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.