• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

ComHem avvecklar sin mejltjänst

ComHem avvecklar sin mejltjänst

Bästa medlem i SeniorNet Malmö!


ComHem stänger ned delar av e-posttjänsten @comhem.se och de kunder som berörs har fått meddelande per mejl.

ComHems e-posttjänst upphör.

Är du en bland dessa kunder och har ändrat eller kommer att ändra till ny e-postadress är vi tacksamma om du meddelar detta till oss så att vi även i fortsättningen kan nå dig med nyhetsbrev, inbjudan till medlemsevent och annan relevant information som gäller vår förening. För övrigt gäller detta alla medlemmar som gör ändring eller nyregistrering av e-postadress.

Välkommen att kontakta oss på tel. 0720 44 46 47 eller kansli@seniornetmalmo.se så hjälper vi dig gärna!

Ingrid Lindberg
Ingrid Lindberg