Så påverkas verksamheten av coronaviruset covid-19

Så påverkas verksamheten av coronaviruset covid-19

Publicerad 2020-03-14
Uppdaterad 2020-04-04

Årsstämman 2020

För att minimera riskerna för spridning av coronaviruset covid-19 och för att förhindra smittspridning till riskgrupper har styrelsen på ett extra styrelsemöte fredag den 13 mars enhälligt beslutat att ställa in årsstämman för 2020. Årsstämman var planerad hållas fredag den 20 mars 2020, men skjuts nu på framtiden.

En konsekvens av uppskjuten årsstämma blir endast att styrelsen och övriga funktioner valda av årsstämman sitter kvar tills ordinarie årsstämma kan hållas, några direkta verksamhetsmässiga problem lär knappast uppstå.

IT-caféer

Samtliga IT-caféer är tills vidare stängda.

Släktforskningscaféet på Bellevue Park i samarbete med DIS Syd har stängt t.o.m. april månad.

Malmö kommuns mötesplatser för äldre har stängt tills vidare.

Malmöbiblioteken har tills vidare stängt alla arrangemang för äldre.

Lunds kommuns träffpunkterna för äldre håller stängt till och med 19 juni. Vid behov kan detta förlängas.

Kurser och föredrag

Kursverksamheten i Malmö och Lund har ställs in.

Information

För frågor om verksamheten kontakta kansliet, e-post kansli@seniornetmalmo.se eller tel. 0720-44 46 47.

>> Folkhälsomyndigheten – Information till äldre (Öppnas i nytt fönster)

>> SeniorNet Sweden – Informerar med anledning av coronaviruset (Öppnas i nytt fönster)

>> Malmö stad – Coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Öppnas i nytt fönster)

>> Lunds kommun – Seniorer och riskgrupper (Öppnas i nytt fönster)

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö och invald i riksföreningen SeniorNet Swedens valberedning. Håller kurser inom surfplatta, smarttelefon, Windows 10 och släktforskning.