Jul- och nyårshälsning 2019

Jul- och nyårshälsning 2019

Välkommen till ett nytt år med SeniorNet Malmö!

Nu är det dags att summera 2019 och vi vill börja med att tacka våra 571 medlemmar för att ni valt att engagera er i SeniorNet Malmö. Glädjande nog ser allt fler vikten av det värde ett aktivt medlemskap skapar. Att ge våra medlemmar möjlighet öka sin kunskap inom IT, ta del av digitala samhällstjänster och känna ett innanförskap i det sociala och digitala samhället är en mycket viktig del av vår förenings verksamhet.

Föreningens verksamhet

IT-caféerna är föreningens kärnverksamhet där medlemmar ges möjlighet till social samvaro under trevliga och gemytliga former. Här kan medlemmar få hjälp, support och stöd av handledare med allehanda IT-frågor, allt från hantering av datorer, smarta telefoner, surfplattor till appar och digitala tjänster. Ett nytt IT-café öppnades på Augustenborg under hösten och ytterligare ett startar på Stadsbiblioteket till våren.

Under året har vi genomfört elva föredrag med fokus på aktuella IT-frågor om BankID och Swish, Windows 10, säkerhet på nätet, hantering av digitala bilder och aktiehandel på internet för att nämna några. Föredragen har fått positivt gensvar med många åhörare och planeringen är redan igång inför 2020.

Föreningens kursverksamhet fick sig ett positivt deltagaruppsving under hösten och de flesta kurserna var mer eller mindre fulltecknade. Vårt utbud är relevant och förnyas efterhand som ny teknik utvecklas och digitala tjänster kommer till.

En av höjdpunkterna under året var bussutflykten för medlemmar till Danmark för ett givande studiebesök på aktiviteshuset i Dragör. Färden fortsatte till Köpenhamn och Rungstedt Kro för lunch och avslutades med egentid i Helsingör innan de tog färjan över till Helsingborg för hemfärd.

Ideella insatser

SeniorNet Malmö verkamhet bärs fram av engagemang och ideella insatser, ovärderliga för föreningens medlemmar. Vi har den stora förmånen att fler och fler vill bidra med sin kunskap och tid, antalet handledare ökar stadigt, unga volontärer och kunniga seniorer ansluter för att hjälpa till i föreningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att utveckla och förnya verksamheten. Samarbetspartners har knutits till föreningen, medlemsaktiviteter och träffar har genomförts med syfte att informera och utbilda samt öka samhörigheten inom föreningen och mellan medlemmarna. Ekonomin är fortsatt mycket god och ligger i starkt fokus tillsammans med omvärldsbevakning.

Årets aktiviteter

Slutligen en sedvanlig sammanfattning av årets aktiviteter i siffror:

 • 1 årsstämma
 • 1 konstituerande möte
 • 1 årsstämma (SeniorNet Sweden)
 • 2 verksamhetskonferenser (SeniorNet Sweden)
 • 7 styrelsemöten
 • 5 föreningsträffar
 • 2 budgetmöte
 • 2 kursplaneringsmöten
 • 13 internetcaféer
 • 30-tal kurser
 • 11 föredrag
 • 1 medlemsutflykt
 • 1 seniormässa
 • 1 utställning
 • 1 jullunch

Tack för ditt stöd!

Stort tack till alla medlemmar, ideella krafter och samarbetspartner för ert fantasiska engagemang!

Under jul- och nyårshelgen har vi stängt fr.o.m. den 16 december t.o.m. 12 januari.

God jul och Gott nytt år önskar styrelsen för SeniorNet Malmö.

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö och invald i riksföreningen SeniorNet Swedens valberedning. Håller kurser inom surfplatta, smarttelefon, Windows 10 och släktforskning.