Enkät visar på nöjda medlemmar

Enkät NPS 2019

Enkät visar på nöjda medlemmar

Under mars månad genomfördes en enkätundersökning riktat till SeniorNet Malmös medlemmar med frågan – “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera SeniorNet Malmö till en vän eller bekant?”

Det är andra året som enkäten genomförts och båda åren har resultaten visat att medlemmarna är nöjda med föreningsverksamheten och gärna rekommenderar SeniorNet Malmö till vänner och bekanta.

Enkäten visar klart och tydligt att medlemmarna är nöjda med verksamheten, säger ordförande Dan Östergaard.

Net Promotion Score

Diagrammen visar inskickade svar på enkätfrågan fördelat på en elvagradig skala från 0 till 10. Ju högre omdöme (betyg) desto större sannolikhet att medlemmen rekommenderar föreningen. Det inräknat med en svarsfrekvens på 41%, vilket är betydligt över det normala vid enkäter, ger ett Net Promotor Score på 39. Nyckeltalet är bra, på gränsen till extremt bra, och visar att medlemmarna är nöjda med SeniorNet Malmös verksamhet.

Enkätundersökning Net Promotor Score stapeldiagram
Stapeldiagram över inskickade svar fördelat på en skala från 0 till 10.
Enkätundersökning Net Promotor Score cirkeldiagram
Cirkeldiagram över inskickade svar fördelat på en skala från 0 till 10.

Wikipedia om Net Promotor Score, öppnas i nytt fönster

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö och invald i riksföreningen SeniorNet Swedens valberedning. Håller kurser inom surfplatta, smarttelefon, Windows 10 och släktforskning.