SeniorNet Malmös årsstämma 2019

SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmös årsstämma 2019

SeniorNet Malmö höll årsstämma fredagen den 22 mars 2019 i konferenslokalen Valhall på Bellevue Park i Malmö, traditionsenligt den näst sista fredagen i mars månad.

Årsstämman samlade ett sjuttiotal medlemmar som under tre timmar bjöds på kaffe och tårta, intressanta presentationer av våra samarbetspartners Joint Academy och Doro, stämmoförhandlingar samt avslutningsvis en spännande föreläsning av före detta fängelsedirektören Leif Carselid.

Föreningen fyller ett viktigt syfte

Redan timmen innan registrering och insläpp kom de första entusiasterna till Bellevue Park och fram till årsstämmans öppnande halv tre hade rösträknarna registrerat ett sextiotal röstberättigade. Ett mycket bra deltagarantal och ett fint tecken på att SeniorNet Malmö fyller ett viktigt syfte för kommunens seniorer.

Presentation av samarbetspartners

Först ut var Eric Blennow från Joint Academy. Företaget erbjuder digital behandling för artros i höft och knä online med hjälp av en app installerad på surfplatta eller smart telefon. Eric berättade om tjänsten och visade på storbildsskärmen hur det fungerar rent praktiskt samt svarade på medlemmarnas insatta frågor

Eric Brennow från Joint Academy visar hur man använder deras app för behandling av artros i höft och knä.

Därefter tog Malin von Platen och Martin Skoog från Doro över mikrofonen. Malin är marknadschef i norden och Martin är säljare. De berättade om det svenska mobilföretaget Doro som utvecklar smarta telefoner och tjänster speciellt med seniorer i åtanke. Många bra och intressanta frågor ställdes.

Malin von Platen och Martin Skoog från Doro presenterar smarta telefoner och tjänster framtagna för seniorer.

Alla samarbeten sker utan ekonomisk vinning och det är viktigt för vår trovärdighet, säger Dan Östergaard, ordförande i SeniorNet Malmö.

Båda presentationer var uppskattade och Eric, Malin och Martin avtackades med varm applåd, blommor och en liten gåva. Ett stort tack för deras medverkan!

Stämmoförhandlingar

Nu var det dags för årsstämman. Ordförande Dan Östergaard öppnade stämman och föreslog Mimmi Garpebring till stämmoordförande vilket beslutades av medlemmarna. Till sekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Årsstämmans ordförande Mimmi Garpebring (t.h.) och sekreterare Ingrid Lindberg (t.v.) skötte förhandlingarna med bravur.

Föredragningar

Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas årsberättelse samt fastställande av bokslut gjordes muntligt och på storbildsskärm. Årsstämman gav styrelsens ansvarsfrihet. Därefter drogs verksamhetsplan och budget för 2019.

Val till styrelsen

Till styrelsen invaldes Ingrid Lindberg, nyval 2 år och Janne Andersson, nyval 2 år. Till suppleanter valdes Mats Agrell, nyval 1 år och Lola Larsson, nyval 1 år.

Val till valberedning

Till valberedning valdes Åsa Ericsson, Anne Juhlin och Lennart Sörensson.

Val till revisorer

Till revisorer valdes Hans Hellström och Håkan Werner samt revisorsuppleant Ingrid Dahlgren.

Trivsam årsstämma

Mimmi Garpebring har skött ordförandeskapet med bravur under de två tidigare årsstämmorna så även i år. Förhandlingarna gick lätt och smidigt med Mimmi vid klubban och Ingrid vid protokollet, överlag en mycket trivsam årsstämma.

Mimmi avtackades för sin insats med varm applåd, blommor och present.

Föredrag av fängelsedirektören

Efter årsstämman följde ett föredrag av Leif Carselid – Fångar jag minns.

Före detta fängelsedirektör Leif Carselids fängslade många åhörare.

Leif Carselid är före detta fängelsedirektör som under sina verksamma år har fått möjlighet att träffa en och annan känd och okänd fånge. Leif berättade under en halvtimmes tid spännande historier kring dessa människor och deras öden.

Leif mottog en varm applåd, blommor och present för det fängslande föredraget.

Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter Leif Carselids föredrag kallade föreningens ordförande Dan Östergaard till ett konstituerande styrelsemöte där styrelsens konstituerade sig enligt följande:

  • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
  • Ingrid Nordén, kassör
  • Janne Andersson, ledamot
  • Lisbeth Hansson, ledamot
  • Mats Agrell, suppleant
  • Lola Larsson, suppleant

Styrelsens tack till föreningens medlemmar

Vi i styrelsen önskar framföra ett hjärtligt tack till alla er som deltog under SeniorNet Malmös årsstämma 2019 och gjorde den till en fin upplevelse!

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö och invald i riksföreningen SeniorNet Swedens valberedning. Håller kurser inom surfplatta, smarttelefon, Windows 10 och släktforskning.