SeniorNet Sweden tilldelas anslag av Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen

SeniorNet Sweden tilldelas anslag av Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat SeniorNet Sweden ett större anslag för att ta fram en skräddarsydd handledarutbildning vars syfte är att öka seniorers digitala delaktighet.

Målet är att handledare inom hela SeniorNets Swedens nätverk ska få pedagogiskt stöd och verktyg för att möta behoven hos medlemmar med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Behovet av en handledarutbildning har vi haft länge, så vi ser verkligen fram emot projektet, säger Krister Carlsson på SeniorNet Sweden

Eftersom utbildningen ska kunna nå handledare runt om i landet kommer materialet vara utformat för självlärande på distans, med videor och text/bild baserat material. Materialet tas fram i nära samarbete med erfarna handledare och projektet kommer även att organisera handledarträffar.

Projekt i samarbete med Funka

Projektet genomförs i samarbete med Funka och vänder sig till seniorer som är antingen aktiva i SeniorNets föreningar eller som redan är eller kan tänka sig att bli handledare för andra seniorer som vill lära sig mer om IT.

Med den ökade digitaliseringen känns det här projektet väldigt intressant och spännande, säger Lars Samuelsson, projektledare på Funka. Att få vara med att hjälpa äldre öka sina IT-kunskaperna känns som en väldigt viktig uppgift.

Tanken är att utbildningen ska bidra till att säkra kvalitet och likvärdighet i den handledning som nu erbjuds av SeniorNet i föreningar runt om i landet. Förhoppningen är även att fler seniorer kommer att inspireras att starta upp föreningar genom att de får ökad kunskap och fler verktyg för IT-handledning.

Post- och telestyrelsens pressmeddelande, öppnas i nytt fönster

Funkas pressmeddelande, öppnas i nytt fönster

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.