Härmed kallar SeniorNet Malmö till ordinarie årsstämma 2019

Årsstämma

Härmed kallar SeniorNet Malmö till ordinarie årsstämma 2019

Vi startar dagen med kaffe och tårta och bjuds därefter på besök från våra samarbetspartners Joint Academy och Doro. Efter årsstämman följer ett föredrag av Leif Corselid – Fångar jag minns.

Leif Corselid är före detta fängelsedirektör som under sina verksamma år har fått möjlighet att träffa en och annan känd och okänd fånge. Leif berättar spännande historier kring dessa människor.

Årsstämma 2019

Plats: Bellevue Park, konferenslokal Valhall, Eddagatan 3, Malmö (ingång vid receptionen)

Datum: fredagen den 22 mars 2019

Tid: kl. 13:00-16:00

Anmälan: senast fredag den 1 mars 2019, via mejl kansli@seniornetmalmo.se eller telefon 0720–444647.

Årsmöteshandlingar: SeniorNet Malmös årsstämma 2019

Program

 • 13:00-13:45 Registrering och insläpp
 • 13:00 Kaffe och tårta
 • 13:50 Joint Academy
 • 14:10 Doro
 • 14:30 Stämmoförhandlingar
 • 15:30 Föredrag av Leif Corselid

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av stämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 9. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 10. Fastställande av bokslut.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 12. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 13. Fastställande av arvoden.
 14. Fastställande av extra föreningsavgift.
 15. Fastställande av årsavgift.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisorer samt ersättare.
 18. Val av valberedning.
 19. Inkomna motioner före den 31 december 2018.
 20. Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsmötet.
 21. Årsstämman avslutas.

Kom och delta på årsstämman du med. Din åsikt gör skillnad!

Varmt välkomna!

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.