• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Fortsatt internetcafé på Möllevången

Malmö HjärtLung

Fortsatt internetcafé på Möllevången

SeniorNet Malmö i samarbete med Föreningen HjärtLung Malmö fortsätter med internetcafé på Möllevången, ett samarbete som vi hoppas fortsättningsvis ska bli mycket givande för oss alla!

Internetcaféet Möllan har öppet tisdagar kl. 10:00-12:00 i Föreningen HjärtLung Malmö lokal på Möllevångsgatan 40 B.

Handledare: Janne Andersson och Stefan Bolin.

Varmt välkomna till Möllan!


Om Föreningen HjärtLung Malmö

Föreningen HjärtLung Malmö är en ideell förening för personer med hjärt- och/eller lungsjukdom samt deras anhöriga och ingår i Riksförbundet HjärtLung. Kärnverksamheterna är opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och stöd- gemenskap.

Bland livsstilsaktiviteterna har motionsverksamheterna en framträdande roll. Såväl golvgympa som sittgympa och cirkelträning, anpassad för målgrupperna ingår i programmet. Sommartid har vi stavgång och boule.

I föreningens lokal på Möllevångsgatan 40 B förekommer medlemsmöten med föreläsningar med anknytning till hjärta/lunga och annan nyttig information men även lättare program. Studiecirklar anordnas, t ex i stresshantering och ibland anordnas endagars bussturer.

Alla medlemmar får tidningen Status. Vårt Riksförbund har en forskningsfond som anslår medel till patientnära forskning inom våra områden.

Jan Andersson
Jan Andersson

Handledare på Limhamns resp Bunkeflostrands Bibliotek. Ordinarie styrelseledamot och webbansvarig Har ett förflutet inom IT branschen Pensionär med två vuxna barn, Anton och Josefine och en underbar hustru (Christina).