• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

Äldres digitala utanförskap

Gatubild

Äldres digitala utanförskap

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]

Det finns ett utanförskap som smyger sig på. Äldre människor i Sverige hamnar utanför i den hårt drivna digitaliseringen av olika samhällsfunktioner.

Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar, har under fyra år studerat hur personer över 65 upplever sin digitala värld. Hon har kunnat visa, att den som inte hänger med digitalt också riskerar att isoleras socialt. Det kan bli svårare att resa och utöva fritidsaktiviteter, och att umgås med andra när man inte behärskar den nya tekniken på olika maskiner och i olika media. Hennes forskning visar att fler möjligheter till ett rikt och roligt liv försvinner.

Linda säger bland annat: ”Jag blev förvånad över det självpåtagna utanförskapet. Jag hade trott att jag skulle möta ilska, men i stället var det en utbredd uppgivenhet. Det är ett bekymmer.” Hon fortsätter: ”Vi har en ogenomtänkt syn på detta. Vi tänker att bara vi väntar ut den äldre generationen så löser det sig. Men så är det inte. Det finns även yngre som är utanför digitalt.”

Det finns fler engagerade personer som också har upptäckt detta växande problem. Vi kunde härförleden läsa en debattartikel i frågan i gratistidningen Metro (2018-09-03). Det var Elisabeth Lewin och Ann Mari Fellenius från Tankesmedjan SeniorKraft (bildad 2003) som skrev en initierad artikel i ämnet. I slutet av debattartikeln efterlyste de en redovisning från de politiska partierna vilka lösningar på det digitala utanförskapet som de är beredda att genomföra. De menar också, att bankerna självklart bör erbjuda IT-service till alla kunder, vilka ju i praktiken numera förväntas sköta bankernas arbetsuppgifter. Även teleföretagen borde erbjuda kostnadsfri IT-rådgivning och digital service till seniorer. Gärna i form av hembesök!

I väntan på att politikerna nu ska formera sina allianser efter valet och kanske, vi säger kanske, börjar ta tag i digitaliseringens utanförskap och det privata näringslivet tar sitt självklara ansvar för sina kunder, finns det en organisation som sedan flera år tillbaka arbetar just med detta problem.

SeniorNet Malmö menar, att det är värdefullt att även informera om den verksamhet som föreningen SeniorNet Sweden bedriver, och skrev därför ett kort svar på Tankesmedjans debattartikel och frågor.

SeniorNet Malmös replik på Ann Marie Fallenius och Elisabeth Lewins debattartikel – Partier, ge lösningar på äldres digitala utanförskap

Tankesmedjan SeniorKraft skriver i ett angeläget ärende 2018-09-03. Den allt snabbare digitaliseringen i Sverige lämnar stora grupper av människor utanför samhällsgemenskapen. Särskilt äldre människor utan datorvana får problem med att klara av sin vardagstillvaro med att uträtta bankärenden, boka läkarbesök, hålla kontakten med nära och kära och hålla sig à jour med samhällsutvecklingen. Tankesmedjan efterlyser ett kostnadsfritt ansvar från myndigheter och företag som driver på digitaliseringsprocessen.

Den ideella föreningen SeniorNet Sweden driver just dessa frågor. “Seniorer lär seniorer IT, digital kommunikation och internet”. Föreningen har 45 lokalföreningar och närmare 9000 medlemmar.

I Malmö finns 500 medlemmar med verksamhet på 14 internetcaféer i Malmö med omnejd. Seniorer kan titta in och få hjälp med dataproblem, gå grundläggande kurser i IT-teknik och delta i ett aktivt föreningsliv. Under en normal verksamhetsmånad har aktiviteterna ungefär 500 deltagare. Ledarna arbetar ideellt.

Verksamheten finansieras genom medlems- och kursavgifter, bidrag och sponsring. Behovet för insatserna ökar och föreningen söker ständigt nya samarbetspartners och sponsorer.

SeniorNet Malmö
Dan Östergaard

Metro debatt: Partier, ge lösningar på äldres digitala utanförskap

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.