• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

SeniorNet Malmö stöttar RådRum Rosengård

RådRum

SeniorNet Malmö stöttar RådRum Rosengård

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]

SeniorNet Malmö stöttar RådRum Rosengård med handledare för att hjälpa besökare med deras personliga internetärenden.

 

RådRum ger rådgivning till alla som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället

Målet med RådRum är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt genom att erbjuda kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning.

Verksamheten utgår från åtta grundprinciper; rådgivningen skall vara kostnadsfri, opartisk, konfidentiell, öppen för alla och generell samt bestå av frivilliga rådgivare, vara frivillig att besöka och bygga på gemensamt ägande.

 

Positiva effekter för samhället

Nyttan med och effekterna av RådRum kan sammanfattas med

  • besökarnas ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, möjlighet till språkträning
  • tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling
  • samt ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

 

Om projektet RådRum

RådRum finns idag i Bromölla, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Höör, Knivsta, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Stockholm. RådRum Skåne är ett samarbetsprojekt mellan HUT Skåne (Hållbar utveckling Skåne), IM (Individuell Människohjälp), Malmö högskola, Malmö stad, Region Skåne och Sensus studieförbund. Projektet finansieras huvudsakligen genom EU-medel från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden.

 

För mer information om RådRum

RådRum: Webbplats

RådRum: Facebook

Malmö stad: RådRum – samhällsrådgivning för nyanlända

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.